VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Ninh sau Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khoá XVII 
 

Sau Kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 21 điểm trên toàn tỉnh từ ngày 18 - 23/7/2019.


Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Quảng Ninh tiếp xúc cử tri vào ngày 22/7/2019 tại 02 điểm ở các xã: Vĩnh Ninh, An Ninh. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, …

 

 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh cùng các cơ quan chức năng tham dự đã phân tích cho cử tri được rõ và tiến hành giải trình các nội dung liên quan theo quy định, các nội dung còn lại chưa giải trình trực tiếp tại Hội nghị, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổng hợp gửi Thường trực HĐND tỉnh.

Trên cơ sở Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh đã rà soát, tổng hợp, thống nhất nội dung và đề nghị UBND tỉnh phân công, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan giải quyết, trả lời (tại Công văn số 161/TTHĐND-VP ngày 12/9/2019 của Thường trực HĐND tỉnh), cụ thể các ý kiến, kiến nghị như sau:

1. Cử tri xã An Ninh: Đề nghị cơ quan chức năng liên quan hỗ trợ nhân dân các xã An Ninh, Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh trong sản xuất nông nghiệp như: chính sách chống hạn, chống lụt, bão; hỗ trợ phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột...

2. Cử tri xã An Ninh phản ánh: nguồn nước Rào đá ngoài việc cung cấp nước sản xuất còn cung cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn huyện Quảng Ninh. Tuy nhiên, phía thượng nguồn Rào đá Doanh nghiệp được phép phát triển du lịch Khe nước lạnh, điều này sẽ gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của người dân, đề nghị tỉnh xem xét, kiểm tra, xử lý.

3. Cử tri xã An Ninh phản ánh: tuyến đường tỉnh lộ đi qua các xã Tân Ninh, An Ninh, Vạn Ninh không được sửa chữa, nâng cấp đồng bộ nên chất lượng công trình không đảm bảo, nhiều đoạn bị nứt, bể, xuống cấp. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư khắc phục.

4. Cử tri thị trấn Quán Hàu: Đề nghị tỉnh xem xét, sớm trình thông qua để triển khai thực hiện đề án sáp nhập các đơn vị hành chính, trong đó có tiểu khu 6 và tiểu khu 7 thị trấn Quán Hàu. Đề nghị lúc sáp nhập lấy tên gọi chung là “làng Trung Trinh” như trước đây, nhằm ổn định tư tưởng cho cán bộ và nhân dân của hai tiểu khu.

Theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước ngày 20/10/2019 để Thường trực HĐND tỉnh kịp thời giám sát việc giải quyết, trả lời và cung cấp văn bản phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.

CB (Văn phòng HĐND tỉnh)
 

[Trở về]