VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tuyên Hóa sau Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khoá XVII 
 

Sau Kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 21 điểm trên toàn tỉnh từ ngày 18 - 23/7/2019.


Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Tuyên Hóa tiếp xúc cử tri vào ngày 19/7/2019 tại 02 điểm ở các xã: Kim Hóa và Phong Hóa. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, …

 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh cùng các cơ quan chức năng tham dự đã phân tích cho cử tri được rõ và tiến hành giải trình các nội dung liên quan theo quy định, các nội dung còn lại chưa giải trình trực tiếp tại Hội nghị, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổng hợp gửi Thường trực HĐND tỉnh.


Trên cơ sở Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh đã rà soát, tổng hợp, thống nhất nội dung và đề nghị UBND tỉnh phân công, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan giải quyết, trả lời (tại Công văn số 161/TTHĐND-VP ngày 12/9/2019 của Thường trực HĐND tỉnh), cụ thể các ý kiến, kiến nghị như sau:


1. Cử tri Trần Bá Thược, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hoá phản ánh: Hiện nay, hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền công nhận chế độ Thương binh và người hưởng chính sách như Thương binh của Hội Cựu Thanh Niên xung phong huyện Tuyên Hóa còn 20 bộ đã được gửi đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị tỉnh quan tâm, chỉ đạo giải quyết và trả lời cho cử tri được biết.

2. Cử tri Trần Xuân Bường, xã Phong Hóa, phản ánh: Hồ sơ đề nghị công nhận Thương binh của ông đã được hoàn chỉnh và gửi đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh đã lâu nhưng chưa có phúc đáp. Đề nghị tỉnh xem xét giải quyết và phúc đáp, trả lời cho gia đình cử tri được biết.

3. Cử tri huyện Tuyên Hóa phản ánh: Sau khi mở rộng đường giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới, một số cột điện đang nằm vào phần lề đường; một số tuyến đường điện được thi công trước đây tải điện bằng dây cáp trần đi sát nhà dân (cử tri xã Kim Hóa). Đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Quảng Bình kiểm tra, rà soát để sớm di dời các cột điện nằm trên lề đường; thay bằng cáp bọc ở những nơi tuyến đường điện đi sát nhà dân để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

4. Cử tri huyện Tuyên Hóa phản ánh: Hiện nay, việc khai thác cát, sạn dọc sông Gianh tiềm ẩn nguy cơ sạt lở hai bên bờ sông, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, nhất là mùa mưa lũ. Đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường kiểm tra việc khai thác của các doanh nghiệp có theo đúng trữ lượng và vùng mỏ được cấp phép hay không để bà con yên tâm.
Theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước ngày 20/10/2019 để Thường trực HĐND tỉnh kịp thời giám sát việc giải quyết, trả lời và cung cấp văn bản phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.

CB (Văn phòng HĐND tỉnh)
 

[Trở về]