VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Ba Đồn sau Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khoá XVII 
 

Sau Kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 21 điểm trên toàn tỉnh từ ngày 18 - 23/7/2019.


Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thị xã Ba Đồn tiếp xúc cử tri vào ngày 22/7/2019 tại 02 điểm ở các xã: Quảng Hải và Quảng Phúc. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, …

 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh cùng các cơ quan chức năng tham dự đã phân tích cho cử tri được rõ và tiến hành giải trình các nội dung liên quan theo quy định, các nội dung còn lại chưa giải trình trực tiếp tại Hội nghị, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổng hợp gửi Thường trực HĐND tỉnh.


Trên cơ sở Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh đã rà soát, tổng hợp, thống nhất nội dung và đề nghị UBND tỉnh phân công, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan giải quyết, trả lời (tại Công văn số 161/TTHĐND-VP ngày 12/9/2019 của Thường trực HĐND tỉnh), cụ thể các ý kiến, kiến nghị như sau:

1. Cử tri Hoàng Văn Đồng, xã Quảng Hòa phản ánh: Hồ sơ đấu giá đất xen cư tại xã Quảng Hòa đã được lập từ năm 2016 nhưng đến nay mới tổ chức đấu giá được 15 lô đất. Đề nghị tỉnh quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện sớm việc đấu giá các lô đất còn lại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đảm bảo quá trình xây dựng nông thôn mới của xã.

2. Cử tri xã Quảng Lộc, Quảng Thọ phản ánh: Tình trạng khai thác cát trái phép xẩy ra trên sông Gianh (đoạn từ cầu Quảng Hải đến xã Quảng Tiên) và tại tổ dân phố Thọ Đơn xã Quảng Thọ tiếp tục diễn biến phức tạp, đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra việc cấp phép khai thác cát, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép.

3. Cử tri Trần Tiến Mùi, xã Quảng Văn phản ánh: Trước đây ông tham gia chiến đấu tại chiến trường B, đã được hội đồng xét duyệt của xã xem xét, đề nghị lập hồ sơ hưởng chất độc da cam. Hồ sơ của ông bị phòng LĐ-TB&XH huyện Quảng Trạch (cũ) trả về với lý do kê khai quá thời gian đi B. Đề nghị tỉnh quan tâm, chỉ đạo giải quyết chế độ chính đáng cho bản thân ông.

Theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước ngày 20/10/2019 để Thường trực HĐND tỉnh kịp thời giám sát việc giải quyết, trả lời và cung cấp văn bản phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.

CB (Văn phòng HĐND tỉnh)
 

[Trở về]