VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Bố Trạch sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bố Trạch sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 

1. Cử tri xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch: đề nghị Tỉnh nâng cấp tuyến đường giao thông từ ngã 3 Quốc lộ 1 xã Thanh Trạch đến cảng Quảng Bình, vì đã xuống cấp nghiêm trọng.


Trả lời:


Tuyến đường từ ngã 3 Quốc lộ 1 xã Thanh Trạch đến cảng Gianh (dài 2km) là đường chuyên dùng, được UBND tỉnh giao cho Sở GTVT quản lý tại Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 27/6/2011; do đây là đường chuyên dùng ra vào cảng, xe vận chuyển hàng có tải trọng nặng, cộng thêm đường đã được sử dụng lâu năm nên mặt đường nhựa hiện nay xuống cấp, tạo lún vệt bánh xe, ổ gà. Trong thời gian qua Sở GTVT đã luôn chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ thường xuyên tuần tra, phát hiện những hư hỏng để kịp thời khắc phục nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Trước mắt, Sở GTVT sẽ tiếp tục tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời những hư hỏng có khả năng mất an toàn giao thông. Về lâu dài, đề nghị UBND tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư, từng bước xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và sinh sống của người dân như kiến nghị của cử tri.


(Theo Công văn số 870/SGTVT-KHTH ngày 13/4/2018 của Sở Giao thông và Vận tải về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII)


2. Cử tri xã Phú Trạch, Nam Trạch...đề nghị Tỉnh hỗ trợ kinh phí để xây dựng 03 tuyến đường có lưu lượng giao thông lớn nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng: Tuyến đường liên xã Phú Trạch đến Sơn Lộc; tuyến đường liên xã Nam Trạch, Đại Trạch, Hòa Trạch, Tây Trạch, Phú Định; tuyến đường từ Nhà văn hóa thôn Sen, xã Hòa Trạch đến đường Hồ Chí Minh.


Trả lời:


Các ý kiến của cử tri đề nghị đầu tư nâng cấp, sửa chữa 03 tuyến đường vừa nêu trên là rất chính đáng và hết sức cần thiết. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, các phòng, ban liên quan kiểm tra, tổng hợp để tham mưu HĐND, UBND huyện xem xét bố trí kinh phí để duy tu, bảo dưỡng các đoạn tuyến bị hư hỏng nặng; đồng thời kiến nghị với cấp trên hỗ trợ từ nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh và lồng ghép từ các nguồn vốn khác để từng bước nâng cấp 03 tuyến đường mà cử tri đã phản ánh nhằm đảm bảo an toàn giao thông và tạo điều kiện cho việc đi lại của nhân dân được thuận lợi.


(Theo Công văn số 393/UBND ngày 21/3/2018 của UBND huyện Bố Trạch về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII)


3. Cử tri thị trấn Nông trường Việt trung đề nghị UBND tỉnh quan tâm, giải quyêt kiến nghị của UBND thị trấn Nông trường Việt trung tại Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 10/9/2014 và Tờ trình số 228/TTr-UBND ngày 31/10/2016 về việc xin kinh phí trả nợ công trình trụ sở UBND thị trấn Nông trường Việt trung theo Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của UBND tỉnh về phê duyệt báo cáo KT-XD công trình trụ sở UBND thị trấn Nông trường Việt trung.


Trả lời:


Dự án xây dựng trụ sở UBND thị trấn Nông trường Việt trung có tổng mức đầu tư là 5.782 triệu đồng, theo Quyết định phê duyệt của UBD tỉnh, Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện, ngân sách thị trấn và các nguồn vốn hợp pháp khác. Công trình đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBNDtihnr, với tổng số vốn là 5.637 triệu đồng, trong đó, đã được thanh quyết toán 3.875 triệu động, còn nợ 1.762 triệu đồng
Giai đoạn 2011-2016, UBND tỉnh bố trí ngân sách hỗ trợ cho xây dựng trụ sở xã, phường, thị trấn khoảng 6-7 tỷ đồng/năm và giao cấp huyện tự phân bổ. Tuy nhiên, từ năm 2017 ngân sách tỉnh dừng hỗ trợ do quy định của Trung ương trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2021 không có chương trình hỗ trợ xây dựng trụ sở cấp xã.
Theo quy định thì dự án xây dựng trụ sở UBND thị trấn Nông trường Việt trung thuộc nhiệm vụ chi đầu tư phát triển ngân sách của cấp huyện, xã. Do đó, đề nghị UBND thị trấn Nông trường Việt trung cân đối, lồng ghép các nguồn vốn ngân sách thị trấn và có đề xuất với UBND huyện Bố Trạch để xem xét hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách huyện để trả mợ. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí cho công trình xây dựng trụ sở UBND thị trấn Nông trường Việt trung khi cân đối được nguồn vốn


(Theo Công văn số 790/KHĐT-TH của Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 26/3/2016 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII)
 

[Trở về]