VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Minh Hóa trước Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII 
 Đề nghị Tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng trụ sở làm việc của một số xã trên địa bàn huyện Minh Hoá nay đã xuống cấp.
 

UBND huyện Minh Hóa trả lời:


Huyện Minh Hóa vẫn đang là huyện nghèo, cơ sở hạ tầng nhiều nơi vẫn còn thiếu thốn, chưa đồng bộ; còn khó khăn trong việc cân đối ngân sách để đầu tư nâng cấp, xây dựng trụ sở làm việc cấp xã; mặc dù vậy, huyện vẫn đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2016 - 2020 trình HĐND huyện phê duyệt các dự án nâng cấp, mở rộng trụ sở một số xã, thị trấn, cụ thể: Trụ sở xã Tân Hóa, giai đoạn 2017 - 2018; Trụ sở xã Minh Hóa, giai đoạn 2018 - 2019; Trụ sở xã Yên Hóa, giai đoạn 2019 - 2020; Trụ sở thị trấn Quy Đạt, giai đoạn 2019 - 2020.


(Công văn số 376/UBND ngày 23/6/2017 của UBND huyện Minh Hóa)

[Trở về]