VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Quảng Ninh trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Ninh trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

1. Cử tri huyện Quảng Ninh có ý kiến: Cử tri đồng tình với chủ trương bố trí lực lượng Công an chính quy tăng cường đảm nhiệm các chức danh Công an xã, tuy nhiên đội ngũ lực lượng công an xã công tác nhiều năm, đã được đào tạo cơ bản sẽ dư thừa, mất việc làm, ảnh hưởng đến tư tưởng nhân dân…, cử tri đề nghị các cấp, các ngành có phương án sắp xếp hợp lý số lượng dôi dư này.


Trả lời:


Thực hiện Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh về Đề án Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Công văn số 2114/SNV-CBCCVC ngày 11/9/2019 về việc sắp xếp, bố trí công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi thực hiện bố trí Công an xã, thị trấn chính quy, UBND huyện đã thực hiện sắp xếp, bố trí theo các phương án sau:


- Đối với công chức là Trưởng Công an xã: Trên cơ sở biên chế, vị trí việc làm, điều kiện tiêu chuẩn, UBND huyện sắp xếp bố trí vị trí công chức phù hợp. Trường hợp đảm bảo độ tuổi sẽ xem xét tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.


- Đối với Phó Trưởng Công an xã và Công an viên: UBND huyện rà soát, lựa chọn những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để sắp, bố trí sang công an viên thường trực và các chức danh không chuyên trách ở cấp xã. Trường hợp không bố trí được thì chấm dứt hợp đồng và thực hiện chế độ chính sách theo quy định.


(Căn cứ Báo cáo số 1148/ BC- UBND ngày 29/11/2019 của UBND huyện Quảng Ninh về trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII).


2. Cử tri phản ánh: Phòng khám Nam Long trước đây khám và chữa bệnh chủ yếu cho người dân các xã vùng Nam sông Long Đại (Xuân Ninh, Hiền Ninh…), tuy nhiên, năm 2018 phòng khám đã giải thể. Cử tri đề nghị các cấp, các ngành xem xét để phòng khám Nam Long hoạt động trở lại.


Trả lời:


Theo đề nghị của cử tri về việc mở lại Phòng khám đa khoa khu vực Nam Long, Sở Y tế nhận thấy: Hiện nay, theo quy định chức năng, nhiệm vụ thì Phòng khám đa khoa khu vực chỉ thực hiện cấp cứu, khám chữa bệnh ngoại trú, không khám chữa bệnh nội trú. Với chức năng, nhiệm vụ này thì đã có Trạm Y tế cấp xã đảm nhiệm. Vì vậy, trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo các Trạm y tế trên địa bàn lân cận khu vực Nam Long, Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh tăng cường công tác khám chữa bệnh theo chức năng nhiệm vụ đồng thời sẽ đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và bố trí nhân lực phù hợp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân huyện Quảng Ninh trong đó có người dân khu vực Nam Long.


(Căn cứ Công văn số 2705/SYT-KHTC ngày 03/12/2019 của Sở Y tế về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, khoá XVII)


3. Cử tri xã Hàm Ninh phản ánh: Dự án kè sông Nhật Lệ được tỉnh phê duyệt và triển khai xây dựng đã nhiều năm, tuy nhiên đến nay còn nhiều đoạn sông chưa được xây kè theo thiết kế, đề nghị tỉnh bố trí kinh phí, tiếp tục triển khai thực hiện để chống việc xói lở hai bên bờ sông.


Trả lời:


Dự án đầu tư xây dựng công trình Củng cố, nâng cấp đê, kè cửa sông Nhật Lệ (bờ Tả, bờ Hữu) huyện Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2861/QĐ-CT ngày 21/11/2012 trên cơ sở gộp 02 dự án (Củng cố nâng cấp đê, kè bờ Hữu sông Nhật Lệ và Củng cố nâng cấp đê, kè bờ Tả sông Nhật Lệ) với tổng mức đầu tư 149,212 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2012-2014; trong đó: Tuyến đê, kè bờ Hữu sông Nhật Lệ có điểm đầu từ cầu Quán Hàu (K1+652), đi qua địa bàn xã Hàm Ninh, điểm cuối nối với kè Duy Ninh hiện có (K6+936), chiều dài tuyến 5.284m. Đây là dự án có số vốn đã bố trí khá ít so với tổng mức đầu tư được duyệt, lũy kế vốn đã bố trí đến 31/7/2019 là 36,929 tỷ đồng. Do thiếu vốn bố trí, nên ngày 02/02/2015 UBND tỉnh đã có Văn bản số 193/VPUBND-XDCB đồng ý chủ trương tạm dừng thi công gói thầu số 4 thuộc Dự án Củng cố, nâng cấp đê, kè cửa sông Nhật Lệ (bờ Tả, bờ Hữu) huyện Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới để nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình, do đó có một số đoạn đê, kè trên địa bàn xã Hàm Ninh chưa được đầu tư như ý kiến phản ánh của cử tri xã Hàm Ninh nêu trên. Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh; Văn bản số 2580/KHĐT-TH ngày 19/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, trong đó đã đề xuất bố trí vốn để thực hiện các dự án chuyển tiếp, thi công hoàn thành, dứt điểm dự án Củng cố, nâng cấp đê, kè cửa sông Nhật Lệ (bờ Tả, bờ Hữu) huyện Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới.


(Căn cứ Công văn số 2877/SNN-KHTC ngày 26/11/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND tinh khóa XVII).


4. Cử tri thị trấn Quán Hàu có ý kiến: Tổ dân phố 6 và 7 thị trấn Quán Hàu đã được sáp nhập và đổi tên thành tổ dân phố Trung Trinh, tuy nhiên hiện nay TDP Trung Trinh gặp nhiều khó khăn về nơi sinh hoat cộng đồng do diện tích nhà văn hoá cũ nhỏ, hẹp. Đề nghị tỉnh quan tâm, đầu tư nâng cấp.


Trả lời:


UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn Quán Hàu thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng thiết chế Nhà văn hóa và sân Thể thao của Tổ dân phố Trung Trinh để tập hợp báo cáo UBND huyện có phương án sắp xếp, bố trí phù hợp đảm bảo với không gian địa lý, quy mô dân số hiện nay. Trước mắt đề nghị nhân dân Tổ dân phố Trung Trinh tạm thời sinh hoạt ở 2 nhà văn hóa cũ hiện có.


UBND huyện chỉ đạo thị trấn Quán Hàu rà soát, quy hoạch đất để xây dựng nhà văn hóa mới, với tinh thần Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Ngân sách huyện sẽ hỗ trợ một phần kinh phí theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện.


(Căn cứ Báo cáo số 1148/ BC- UBND ngày 29/11/2019 của UBND huyện Quảng Ninh về trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII).


5. Cử tri xã Hải Ninh phản ánh: Tại ngã tư giao nhau giữa đường tránh lũ và đường từ Dinh Mười đến Hải Ninh thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, lắp đặt biển báo, đèn tín hiệu giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.


Trả lời:


Vị trí ngã tư giao nhau giữa đường tránh lũ và đường từ Dinh Mười đến Hải Ninh mà cử tri phản ánh ở trên hình thành sau khi triển khai Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km672+600 - Km704+900 theo hình thức BOT do nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh thực hiện và khai thác, quản lý. Sau khi nhận được ý kiến của cử tri, Sở GTVT đã có Công văn số 3188/SGTVT-KHTH ngày 20/11/2019 đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tổ chức kiểm tra, có giải pháp xử lý để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông và có văn bản báocáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo kiến nghị của cử tri. Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh đã có Văn bản số 752/TĐTT-QLDN ngày 22/11/2019 trả lời kiến nghị của cử tri theo đề nghị của Sở GTVT (có bản chụp đính kèm)


(Căn cứ Công văn số 3239 /SGTVT-KHTH ngày 26/11/2019 của Sở Giao thông Vận tải về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII)

Trần Thị Thu

[Trở về]