VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Quảng Trạch sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII 
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Trạch sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

1. Đề nghị Tỉnh kiểm tra bồi thường, hỗ trợ cho các hộ buôn bán cá nhỏ lẻ tại chợ Cảnh Dương (đã tự tiêu hủy cá khi xảy ra sự cố môi trường biển) nhưng đến nay vẫn chưa được bồi thường; bổ sung thêm các đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng đền bù theo chế độ lao động thường xuyên (Cử tri Đồng Thị Minh, Nguyễn Thị Thủy, Phạm Quốc Cương, Đồng Thị Hương, Nguyễn Thị Định, Cao Quý Hà - xã Cảnh Dương).


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:


- Về bồi thường đối với hải sản tồn kho của các cơ sở thu mua, tạm trữ thuỷ sản: Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016; Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tưởng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương thì hàng thủy sản thu mua, tạm trữ được hỗ trợ phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể như sau: Cơ sở còn lưu kho các sản phẩm thủy sản được thu mua trước ngày 30/8/2016; các lô hàng đã được Bộ Y tế kiểm nghiệm và được cơ quan có thẩm quyền kiểm kê thực tế. Như vậy, các hộ buôn bán cá nhỏ lẻ tại chợ Cảnh Dương (đã tự tiêu hủy cá khi xảy ra sự cố môi trường biển) không có kho đông, kho lạnh và không có hàng thủy sản được thu mua, tạm trữ còn lưu kho đáp ứng các yêu cầu nêu trên nên không thuộc đối tượng được bồi thường, hỗ trợ.


- Đối với các đối tượng bảo trợ xã hội: Theo quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016; Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 09/3/2017; Công văn số 1826/TTg-NN ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ thì các đối tượng bảo trợ xã hội không thuộc đối tượng được bồi thường, hỗ trợ thiệt hại. Đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển đã đến giai đoạn tổng kết. Ngày 09/02/2018, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 1467/VPCP-NN về việc trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Bình đối với công tác bồi thường, hỗ trợ do sự cố môi trường biển, theo đó Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình khẩn trương triển khai nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1826/TTg-NN ngày 29/11/2017, trong đó đặc biệt lưu ý không giải quyết phát sinh thêm; trường hợp có phát sinh thêm số lượng thì tỉnh có trách nhiệm bố trí kinh phí của tỉnh để thực hiện việc chi trả đúng quy định.


(Công văn số 463/SNN-KHTC ngày 14/3/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


2. Cử tri phản ánh: Bờ sông Roòn đoạn qua xã Quảng Châu, phía thôn Tùng Giang có khoảng 2 km bị xói lở nghiêm trọng, đề nghị Tỉnh quan tâm hỗ trợ vốn đầu tư khắc phục.


UBND huyện Quảng Trạch trả lời:


Qua kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với lãnh đạo UBND xã Quảng Châu kiểm tra thực trạng bờ sông tại thôn Tùng Giang, xã Quảng Châu, đoạn phía bờ tả sông Roòn nối thôn Lý Nguyên đến thôn Hạ Lý (phía trên và dưới cầu Tùng Lý) xét thấy: Nhìn chung, bờ sông còn ổn định, phần lớn cây ngập mặn mọc dày đặc, bảo vệ bờ khá tốt; chỉ xói lở một ít đoạn gần thôn Hạ Lý, tuy nhiên chưa gây ảnh hưởng đến đất sản xuất. Hiện tại, UBND tỉnh và huyện đang khó khăn về kinh phí, mặt khác việc đầu tư kinh phí để xây kè ở đây chưa thực sự bức thiết, hiện nay huyện đang ưu tiên kinh phí để đầu tư cho những vùng bị sạt lở nghiêm trọng hơn (như Kè chống xói lở bờ sông thôn Lý Nguyên, xã Quảng Châu; Kè bờ sông các xã Quảng Trường, Phù Hóa, Cảnh Hóa…)


(Công văn số 282/UBND-VP ngày 03/4/2018 của UBND huyện Quảng Trạch)


3. Cử tri xã Quảng Tiến có ý kiến: Bão số 10 năm 2017 đã làm một số diện tích rừng thông tại các tiểu khu 169, 170B, 170C và 184 do Lâm trường Quảng Trạch quản lý bị gãy, đổ không thể khắc phục. Đề nghị Tỉnh quan tâm bàn giao số diện tích này cho địa phương xã Quảng Tiến quản lý để các hộ gia đình khó khăn có thêm đất sản xuất, canh tác.


UBND huyện Quảng Trạch trả lời:


Tại địa bàn xã Quảng Tiến, Chi nhánh Lâm trường Quảng Trạch được giao 409,7 ha; gồm 03 tiểu khu 169D, 184D, 170C. Trong đó, 103 ha rừng thông nhựa, còn lại là rừng trồng cao su và keo nhiên liệu. Ngay sau bão đơn vị đã phối hợp với các ngành chức năng để đánh giá thiệt hại cụ thể từng loại rừng để báo cáo UBND tỉnh làm cơ sở để chỉ đạo sản xuất có hiệu quả; đối với rừng thông nhựa bị thiệt hại do bão bình quân 51%. Hiện nay, Chi nhánh Lâm trường Quảng Trạch cơ bản đã khắc phục xong hậu quả; đồng thời đang rà soát để trồng lại rừng với cây trồng phù hợp và đúng quy hoạch theo phương án sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt.


(Công văn số 282/UBND-VP ngày 03/4/2018 của UBND huyện Quảng Trạch)

[Trở về]