VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Tuyên Hóa sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII 
Đề nghị Tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng, tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt cầu Ka Tang (thuộc xã Lâm Hoá). Di tích đã được công nhận từ lâu, cần được đầu tư tôn tạo.

 

Sở Văn hóa và Thể thao trả lời:


Điểm Di tích lịch sử cầu Ka Tang thuộc xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa không phải là di tích quốc gia đặc biệt như ý kiến cử tri đã phản ánh. Đây là di tích lịch sử cấp Quốc gia được xếp hạng theo Quyết định số 1732/QĐ-BVHTTDL ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Năm 2014, điểm Di tích lịch sử Quốc gia cầu Ka Tang đã được UBND tỉnh cấp kinh phí xây dựng bia di tích với số kinh phí 126.775.000 đồng. Ban Quản lý di tích tỉnh đã triển khai xây dựng bia di tích theo Quyết định của UBND tỉnh tại địa điểm khoanh vùng bảo vệ di tích (phía Bắc cầu Ka Tang).


(Công văn số 126/SVHTT-QLVH ngày 12/3/2018 của Sở Văn hóa và Thể thao)

[Trở về]