VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Tuyên Hóa sau Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tuyên Hóa sau Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

1. Cử tri xã Hương Hóa phản ánh: Hiện nay, phía Nam Rào Bội thuộc địa phận xã Hương Hóa bị sạt lở nghiêm trọng, đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí xử lý những đoạn xung yếu nhất để bảo vệ đất sản xuất của Nhân dân và các công trình hạ tầng giao thông.


Trả lời:


Việc đầu tư xây dựng kè để khắc phục các điểm sạt lở dọc Rào Bội xã Hương Hóa phải cần khoản kinh phí rất lớn, trong khi ngân sách huyện hạn hẹp, không thể đáp ứng được. UBND huyện ghi nhận ý kiến cử tri nêu trên và sẽ kêu gọi các dự án trong và ngoài tỉnh quan tâm đầu tư để xây dựng kè chống xói lở tại những đoạn xung yếu dọc bờ sông nhằm bảo vệ đất sản xuất và các công trình khác của người dân.

(Theo Báo cáo số 44/BC-UBND ngày 09/4/2019 của UBND huyện Tuyên Hóa trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 8)


2. Cử tri huyện Tuyên Hóa đề nghị: Tỉnh không nên đưa khoản thu phí bảo vệ môi trường vào trong cân đối ngân sách của địa phương.


Trả lời:


Theo quy định, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoảng sản, không kể dầu thô và khí thiên nhiên, khí than là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% để hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản theo Luật bảo vệ môi trường. Từ năm 2017, việc xác định mức thu tiền phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản thực hiện theo Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ. Theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 164/2016/NĐ-CP, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100% để hỗ trợ công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản.


Theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015 các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật được tổng hợp đầy đủ vào cân đối ngân sách nhà nước, theo nguyên tắc không gắn với nhiệm vụ chi cụ thể. Như vậy, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoảng sản hàng năm được đưa vào cân đối và bố trí cho nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường (gồm chi thường xuyên và chi đầu tư). Dự toán chi ngân sách huyện Tuyên Hóa đã bố trí kinh phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, vì vậy khoản thu phí bảo vệ môi trường được cân đối vào ngân sách địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

(Theo Công văn số 728/STC-NS ngày 15/3/2019 của Sở Tài chính về việc trả lời kiến nghị của cử tri theo công văn số 97/UBND-TH ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh)

[Trở về]