VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Tuyên Hóa trước Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII 
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tuyên Hóa trước Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 Cử tri huyện Tuyên Hoá đề nghị Tỉnh:
a. Quan tâm hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho lực lượng công an viên của các xã, thị trấn;
b. Quy định mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh cho công an viên khi điều trị bệnh tại các cơ sở y tế công lập (Theo quy định của Pháp lệnh công an xã thì mức quy định cụ thể do Chủ tịch UBND tỉnh quy định);
c. Điều chỉnh mức hỗ trợ sinh hoạt phí cho công an viên trong trường hợp có huy động tham gia tuần tra kiểm soát an toàn giao thông. Vì mức hỗ trợ 600.000 đồng/người/tháng như hiện nay là còn thấp.


Sở Tài chính trả lời:


- Về hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho lực lượng công an viên của các xã, thị trấn: Theo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP và Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, kể từ ngày 01/01/2016 thì quỹ lương của các xã hiện nay đã bao gồm 14% bảo hiểm xã hội và 3% bảo hiểm y tế của lực lượng công an xã.
- Về hỗ trợ kinh phí chữa bệnh cho công an viên: Hiện nay lực lượng công an viên đã được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, do đó khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập đúng tuyến sẽ được thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo quy định.
- Về hỗ trợ sinh hoạt phí cho công an viên trong trường hợp có huy động tham gia tuần tra kiểm soát an toàn giao thông: Nhiệm vụ chi hỗ trợ hoạt động cho lực lượng công an viên đã được phân cấp cho ngân sách các xã, thị trấn. Do đó tùy tình hình ngân sách của các xã để có hỗ trợ cho lực lượng công an cho phù hợp.


(Công văn số 3713/STC-NS ngày 27/11/2017 của Sở Tài chính)

[Trở về]