VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Tuyên Hóa trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tuyên Hóa trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

1. Cử tri xã Tiến Hóa phản ánh: Hiện nay, trên sông Gianh vẫn xảy ra tình trạng khai thác cát, sỏi vượt quá trữ lượng cho phép, khai thác ngoài phạm vi vùng mỏ được cấp phép có nguy cơ gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân. UBND huyện đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng trên, nhưng việc kiểm soát trữ lượng khai thác cát, sỏi vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh có biện pháp cụ thể để kiểm soát trữ lượng khai thác cát, sỏi của các doanh nghiệp và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.


Trả lời:


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc khai thác khoáng sản trên địa bàn nhất là hoạt động thường xuyên khai thác cát, sỏi lòng sông. Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đồng thời phối hợp với các ngành và địa phương kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động khai thác trái phép, cụ thể: Sở đã tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra qua các năm và tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh (gồm các sở ngành như; Tài nguyên, Công thương, Nông nghiệp, Xây dựng, Giao thông, Cục thuế, Công an tỉnh) kiểm tra công tác quản lý, hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


Kết quả thanh tra, kiểm tra tại các Công ty được cấp phép cho thấy: trong thời gian qua, các tổ chức cá nhân được cấp phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh nói chung, xã Tiến Hóa nói riêng cơ bản chấp hành theo đúng quy định của pháp luật như thực hiện đăng ký, đăng kiểm, quản lý tốt các tàu thuyền của Công ty, thực hiện khai thác đúng vị trí, đồng thời tạo điều kiện cho một số hộ dân có tàu thuyền hợp đồng khai thác cát trong khu vực ranh giới mỏ; chấp hành nghiêm việc lập báo cáo hoạt động khoáng sản; lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản hàng năm đảm bảo quy định pháp luật... Qua kiểm tra chưa có cơ sở để kết luận các Công ty khai thác vượt công suất cho phép. Cũng qua kiểm tra và báo cáo của UBND các xã thì kể từ khi được cấp phép đến nay, tại vị trí mỏ các Công ty đang khai thác trên sông Gianh chưa có hiện tượng sạt lỡ sông. Như vậy, vấn đề cử tri phản ánh các Công ty khai thác vượt trữ lượng, khai thác ngoài phạm vi, gây nguy cơ sạt lỡ bờ sông là chưa có cơ sở.


Tuy nhiên, kết qủa qua thanh tra, kiểm tra bảo vệ khoáng sản chưa khai thác cho thấy: Năm 2018, UBND huyện Tuyên Hoá đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 55 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, với số tiền 115.000.000 đồng; phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh xử lý 04 trường hợp với số tiền 15.000.000 đồng. UBND xã Tiến Hóa xử lý 19 trường hợp khai thác trái phép và xử phạt với số tiền 36.000.000 đồng. Các trường hợp vi phạm là những hộ dân mưu sinh bằng nghề sông nước tại các xã dọc sông Gianh.


Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị được cấp phép trong chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác cát sỏi lòng sông. Yêu cầu các đơn vị lắp đặt camera và lưu trữ đầy đủ hồ sơ thống kê khối lượng, trữ lượng khai thác và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện có vi phạm.


Đề nghị UBND huyện Tuyên Hóa, UBND các xã có các hộ dân mưu sinh bằng nghề sông nước dọc sông Gianh, thống kê nắm chính xác các hộ có tàu thuyền khai thác cát để vận động thành lập Hợp tác xã, quy hoạch vùng khai thác nhằm cấp phép cho các hộ hoạt động khai thác hợp pháp để góp phần chấm dứt tình trạng khai thác cát trái phép như hiện nay.


(Theo Báo cáo số 143/BC-STNMT ngày 13/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII)


2. Cử tri huyện Tuyên Hóa đề nghị: UBND tỉnh trong phân bổ ngân sách năm 2019 cần quan tâm, phân bổ ngân sách cho huyện Tuyên Hoá để huyện có đủ ngân sách phân bổ cho các Đảng bộ, chi bộ cơ sở theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH Trung ương Đảng về ban hành quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở. Hiện nay tỉnh chưa cấp đủ kinh phí theo dự toán, vì vậy hoạt động công tác Đảng gặp nhiều khó khăn.


Trả lời:


Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, ngày 08/12/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND ( gọi tắt Nghị quyết 09) về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 theo quy định của Luật ngân sách, như vậy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết 09 là cơ sở để xây dựng dự toán chi ngân sách của các Cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và dự toán chi ngân sách của từng huyện, thị xã, thành phố (bao gồm cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã). Định mức phân bổ của ngân sách địa phương đã bao gồm toàn bộ nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ chính sách do Trung ương ban hành đến ngày 31 tháng 5 năm 2016 (chưa bao gồm các chính sách tăng thêm do tiêu chí chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều và các chính sách ngân sách nhà nước hỗ trợ khi có đối tượng tham gia như kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình).
Vậy nên, kinh phí hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH Trung ương Đảng đã phân bổ đầy đủ theo chế độ quy định trong dự toán chi thường xuyên của huyện Tuyên Hóa theo định mức phân bổ theo Nghị quyết 09, tuy nhiên so với nhu cầu thực tế thì kinh phí hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở Đảng chưa được đáp ứng. Đề nghị UBND huyện Tuyên Hóa trong quá trình điều hành ngân sách địa phương hàng năm có tăng thu ngân sách địa phương thì ưu tiên bổ sung cho hoạt động này.


(Theo Công văn 3577/STC-NS ngày 16/11/ 2018 của Sở Tài chính về việc trả lời kiến nghị của cử tri theo CV số 1809/UBND-TH của UBND tỉnh)


3. Cử tri huyện Tuyên Hóa đề nghị: Hiện nay, theo quy định của tỉnh kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của xã đặc biệt khó khăn được cấp 346 triệu đồng/năm, các xã còn lại được cấp 245 triệu đồng/năm, gây khó khăn cho hoạt động của một số xã có đặc thù riêng. Vì vậy, đề nghị tỉnh ngoài việc căn cứ vào tiêu chí xã đặc biệt khó khăn còn phải căn cứ vào phân loại đơn vị hành chính cấp xã (loại 1, loại 2, loại 3) để cấp kinh phí cho phù hợp.


Trả lời:


Kinh phí phân bổ theo đơn vị hành chính cấp xã quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Bình căn cứ vào 03 tiêu chí là xã đặc biệt khó khăn, xã miền núi và các xã còn lại, không căn cứ vào kết quả phân loại xã loại 1, loại 2, loại 3, tuy nhiên, việc đề xuất của cử tri chính đáng, sát thực với hoạt động thực tiễn, Sở Tài chính nghiên cứu, tổng hợp phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để tham mưu UBND trình HĐND tỉnh ban hành cho phù hợp.


(Theo Công văn 3577/STC-NS ngày 16/11/ 2018 của Sở Tài chính về việc trả lời kiến nghị của cử tri theo CV số 1809/UBND-TH của UBND tỉnh)


4. Cử tri huyện Tuyên Hóa đề nghị: Huyện Tuyên Hoá là một huyện nghèo, nhưng rất ít được quan tâm đầu tư các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh, vì vậy đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Trong hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình vào ngày 27/8/2018 đã thu hút được 66 dự án, trong khi đó huyện Tuyên Hoá chỉ có 01 dự án. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh quan tâm và có cơ chế đặc thù để thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Tuyên Hoá góp phần đưa Tuyên Hóa phát triển kinh tế - xã hội bắt kịp tốc độ phát triển chung của toàn tỉnh.


Trả lời:


Tuyên Hóa là huyện thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các dự án đầu tư vào địa bàn huyện hiện đang được hưởng các mức ưu đãi cao nhất của Chính phủ về thuế, đất đai. Ngoài ra, Nhà đầu tư còn được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của tỉnh như: hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật ngoài hàng rào dự án; hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động; hỗ trợ đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng.. .


Tuy nhiên, do vị trí địa lý của huyện xa trung tâm, địa hình phức tạp, chia cắt; kết nối giao thông không thuận lợi so với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh; mật độ dân số thưa thớt, nguồn lực lao động phân tán; đặc biệt là quỹ đất dành cho kêu gọi đầu tư không lớn, manh mún… Vì vậy, đến nay, vẫn chưa có nhiều Nhà đầu tư quan tâm khảo sát cơ hội đầu tư vào địa bàn huyện.


Tiếp thu ý kiến cử tri, năm 2019, trong quá trình xây dựng nghị quyết về ban hành chính sách ưu đãi đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh lồng ghép các chính sách đặc thù để thu hút đầu tư, nhất là các lĩnh vực thuộc tiềm năng, thế mạnh của địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nói chung và huyện Tuyên Hóa nói riêng như chăn nuôi gia súc; trồng và chế biến cây công nghiệp dài ngày; cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản… Đồng thời, đề nghị UBND huyện Tuyên Hóa tiếp tục rà soát quỹ đất, đăng ký bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và có đề xuất, phối hợp để xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù; Tiếp tục tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi để thu hút được nhiều dự án đầu tư trên địa bàn huyện.


(Theo công văn số 3752/KHĐT –TH ngày 19/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu từ về việc Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVII)


5. Cử tri huyện Tuyên Hóa đề nghị: Tỉnh hàng năm quan tâm bố trí kinh phí từng bước đầu tư xây dựng các hạng mục thuộc Di tích lịch sử cấp Quốc gia Hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa, nơi hy sinh của 13 cán bộ, chiến sỹ Trạm cơ vụ A69 thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc, ngang tầm với các khu di tích lịch sử Quốc gia trong cả nước.


Trả lời:


Trong những năm qua, được sự quan tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông, Binh chủng thông tin liên lạc, UBND tỉnh đã được đầu tư một số hạng mục công trình: hạ tầng và đường vào khu di tích lịch sử hang Lèn Hà với kinh phí đầu tư 10 tỷ đồng, nhà dâng hương và các hạng mục khác. Tuy nhiên, so với yêu cầu của một di tích lịch sử cấp Quốc gia thì cần phải đầu tư với nguồn kinh phí rất lớn, hiện nay UBND huyện đang phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh để tranh thủ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương, tỉnh để xây dựng các hạng mục ngày càng đáp ứng yêu cầu.


(Theo Công văn 712/UBND ngày 27/11/2018 của UBND huyện Tuyên Hóa về việc trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII)


6. Cử tri huyện Tuyên Hóa đề nghị: Tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các chi hội, chi đoàn và Ban công tác Mặt trận thôn, bản thuộc xã đặc biệt khó khăn từ mức 1.000.000 đồng lên 2.000.000 đồng theo Thông tư số 49/2012/TT-BTC ngày 30/3/2012 của Bộ Tài chính.


Trả lời:


Theo quy định tại Thông tư số 49/2012/TT-BTC ngày 30/3/2012 của Bộ Tài chính, để tạo điều kiện cho Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, bản, ấp và tương đương thuộc các xã đặc biệt khó khăn, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm, hỗ trợ các Chi hội theo mức từ 1 - 2 triệu đồng/năm/Chi hội.
Trong dự toán giao hàng năm, UBND cấp tỉnh đã cân đối, bảo đảm mức chi đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định; UBND cấp xã có trách nhiệm hỗ trợ kinh phí hoạt động đến các Chi hộitheo quy định.


Trong điều kiện ngân sách Tỉnh khó khăn, Sở Tài chính xem xét kiến nghị của cử tri trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh về mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các chi hội, chi đoàn và Ban công tác Mặt trận thôn, bản thuộc xã đặc biệt khó khăn cho phù hợp tùy khả năng cân đối của ngân sách Tỉnh.


(Theo Công văn 3577/STC-NS ngày 16/11/ 2018 của Sở Tài chính về việc trả lời kiến nghị của cử tri theo CV số 1809/UBND-TH của UBND tỉnh)


7. Cử tri huyện Tuyên Hóa đề nghị: Thực hiện Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của HĐND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành quy định một số chế độ, định mức bảo đảm cho hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Quảng Bình, hiện nay kinh phí cấp cho hoạt động của HĐND cấp xã mới chỉ đáp ứng 1/3 nhu cầu. Vì vậy, đề nghị Tỉnh cấp bổ sung kinh phí cho hoạt động của HĐND cấp xã theo đúng Nghị quyết.


Trả lời:


Các chế độ, định mức quy định tại Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND là định mức tối đa. Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương để bố trí nội dung chi, mức chi phù hợp và không dưới 50% so với mức chi đã quy định, đảm bảo cho hoạt động của HĐND các cấp có hiệu quả. Dự toán chi ngân sách hằng năm, tỉnh không bố trí riêng kinh phí để thực hiện chế độ này cho huyện mà tính trong định mức chi thường xuyên của huyện, xã. Hằng năm, huyện Tuyên Hóa đã trích từ ngân sách huyện để hỗ trợ cho các xã, thị trấn thực hiện các chế độ theo Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND với số tiền 30 triệu đồng/xã, số còn lại các xã, thị trấn cân đối ngân sách để chi đảm bảo mức tối thiểu theo quy định.


(Theo Công văn 712/UBND ngày 27/11/2018 của UBND huyện Tuyên Hóa về việc trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII)


8. Cử tri huyện Tuyên Hóa đề nghị: Tỉnh xem xét cấp kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân có đất bị thu hồi của hạng mục đường gom dân sinh tuyến đường tránh Quốc lộ 12A, đoạn qua xã Tiến Hóa, đặc biệt tiền di dời mồ mả của gia đình ông Trần Đức Phán, xã Tiến Hóa đã di dời 03 ngôi mộ nhưng chưa được trả tiền đền bù.


Trả lời:


Dự án Xây dựng Quốc lộ 12A đoạn tránh Nhà máy xi măng sông Gianh, tỉnh Quảng Bình được Bộ GTVT phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 3905/QĐ-BGTVT ngày 13/12/2007 và được khởi công xây dựng vào năm 2009; trong đó, phần GPMB được tách thành tiểu dự án độc lập do UBND tỉnh thực hiện; tiếp theo, UBND tỉnh đã giao cho UBND các huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch làm chủ đầu tư các tiểu dự án GPMB, tái định cư theo địa phận từng huyện tại Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 08/9/2009.


Trong quá trình thực hiện dự án, do công tác GPMB bị kéo dài (phải xây dựng 02 khu tái định cư và 01 khu nghĩa trang nhân dân trong khi ngân sách tỉnh khó khăn, không bố trí được kinh phí để thực hiện và phải tạm ứng vốn từ dự án 9.497 triệu đồng, gồm: UBND huyện Tuyên Hóa ứng 8.200 triệu đồng và UBND huyện Quảng Trạch ứng 1.297 triệu đồng) dẫn đến trượt giá công trình và làm tăng Tổng mức đầu tư dự án. Do nguồn vốn TPCP bố trí cho dự án đã hết hạn mức nên để tránh nợ đọng xây dựng cơ bản, Bộ GTVT đã có văn bản số 3268/BGTVT-KHĐT ngày 27/3/2014 chỉ đạo thi công đến điểm dừng kỹ thuật; vì vậy, các công việc liên quan đến dự án, bao gồm cả công tác bồi thường GPMB đều phải tạm dừng lại.


Đối với công tác GPMB trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, đến nay UBND huyện Tuyên Hóa đã phê duyệt giá trị bồi thường và chi trả 3 đợt với số tiền 16.192 triệu đồng; đã phê duyệt giá trị bồi thường đợt 4 là 4.510 triệu đồng và tạm ứng cho các hộ dân có di dời mồ mả với số tiền 314 triệu đồng; trong đó, đối với hộ gia đình ông Trần Đức Phán, xã Tiến Hóa được phê duyệt giá trị bồi thường 39,3 triệu đồng và đã được tạm ứng 19,5 triệu đồng.


Hiện nay, Bộ GTVT đang tổng hợp, báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung số vốn còn thiếu so với Tổng mức đầu tư của dự án để tiếp tục triển khai thi công hoàn thành toàn bộ dự án đã được duyệt. Sau khi dự án được tiếp tục bố trí vốn, Sở GTVT sẽ chuyển kinh phí bồi thường GPMB cho UBND các huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch để chi trả đầy đủ cho các hộ dân bị ảnh hưởng.


Riêng phạm vi GPMB đường gom dân sinh, do khó khăn về nguồn vốn nên chủ đầu tư đã thống nhất với Hội đồng GPMB các huyện ưu tiên GPMB trên tuyến chính để thi công trong phạm vi tuyến chính; hiện tại chưa xây dựng được đường gom dân sinh, vì vậy chưa phải thực hiện công tác GPMB đối với phạm vi thuộc đường gom dân sinh. Đề nghị UBND huyện Tuyên Hóa chỉ đạo các địa phương có tuyến đường đi qua tổ chức quản lý, bảo vệ hành lang ATGT đường bộ của tuyến theo Quy hoạch được duyệt và các quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; khi có điều kiện về nguồn vốn sẽ tiếp tục GPMB và thi công theo Quy hoạch được duyệt.


(Theo Công văn số 3095/SGTVT-KHTH ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Sở Giao thông Vận tải về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII)


9. Cử tri huyện Tuyên Hóa đề nghị: Tỉnh đầu tư kinh phí nâng cấp tuyến đường 559b đoạn từ xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch đi xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa đến xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa.


Trả lời:


Đường tỉnh 559B từ xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn đến xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa với chiều dài 47,4km, được UBND tỉnh nâng cấp quản lý thành Đường tỉnh tại Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 16/3/2015. Đến nay, đoạn từ Km0+00 - Km26+400 (từ xã Quảng Sơn đến xã Cao Quảng) đã được đầu tư từ nguồn vốn TPCP và hoàn thành vào năm 2009 với quy mô nền đường rộng 6,5m, mặt đường láng nhựa rộng 5,0m, đến nay vẫn còn sử dụng tốt. Đối với đoạn từ Km26+400 - Km37+280 (từ xã Cao Quảng đến xã Tân Hóa) đã được đầu tư mở thông tuyến với quy mô mặt đường cấp phối, nền đường rộng 6,0m từ nguồn vốn dự án WB3 trong năm 2013; hiện tại, đoạn tuyến này đã được Sở GTVT đề xuất thực hiện trong dự án LRAMP với quy mô nền đường rộng 6,0m, mặt đường bằng BTXM và láng nhựa với bề rộng 5,0m và cầu Phú Nguyên với khẩu độ nhịp L=2x33m, dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào Quý I/2019.


(Theo Công văn số 3095/SGTVT-KHTH ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Sở Giao thông Vận tải về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII)

[Trở về]