VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau huyện Quảng Ninh Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quảng Ninh sau Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 

1. Cử tri xã An Ninh: Đề nghị cơ quan chức năng liên quan hỗ trợ nhân dân các xã An Ninh, Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh trong sản xuất nông nghiệp như: chính sách chống hạn, chống lụt, bão; hỗ trợ phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột...


Trả lời:


- Đối với chính sách chống hạn, chống lụt bão:


Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã hỗ trợ 95 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 để khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông do bão, lũ gây ra; UBND tỉnh đã phân bổ trên 30 tỷ đồng từ nguồn dự phòng thuộc ngân sách Tỉnh năm 2019 để cấp kinh phí hỗ trợ cho các địa phương, đơn vị khắc phục công trình thủy lợi phục vụ công tác phòng, chống hạn, trong đó có hỗ trợ cho xã An Ninh. Cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới đầu tháng 9 vừa qua gây thiệt hại đối với đời sống, sản xuất của nhân dân tỉnh Quảng Bình. Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, UBND tỉnh Quảng Bình đã báo cáo Chính phủ, các bộ ngành Trung ương xem xét hỗ trợ. Sở Nông nghiệp ghi nhận kiến nghị cử tri xã An Ninh và sẽ phối hợp với các ngành xem xét, đề xuất UBND hỗ trợ.


- Đối với chính sách hỗ trợ phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột:


Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn các địa phương về công tác phòng trừ. Xây dựng phương án phòng trừ sâu bệnh, chuột hại đầu vụ, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật để các địa phương chủ động phòng trừ. Trong việc diệt chuột chú trọng các biện pháp đánh bắt thủ công và phải triển khai thường xuyên liên tục mới có hiệu quả. Đối với chuột di cư phải làm hàng rào nilon bảo vệ không cho chuột xâm nhập vào ruộng.


Về chính sách hỗ trợ phục vụ công tác phòng trừ chuột hại, trên cơ sở nguồn kinh phí được phê duyệt hàng năm từ 250-300 triệu đồng(tương đương 450-500kg thuốc chuột sinh học), Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật hỗ trợ thuốc cho các địa phương bị chuột gây hại nặng, huyện Quảng Ninh được cấp 120-140kg thuốc chuột Cat 0.25WP/năm: Xã An Ninh, xã Vạn Ninh mỗi xã được cấp 25-30kg/năm.


Thời gian tới Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục đề nghị UBND tỉnh tăng thêm kinh phí hỗ trợ, cùng với phát huy nguồn lực của địa phương nhằm từng bước khắc phục khó khăn bảo đảm kinh phí cho công tác phòng chống dịch hại, đặc biệt là chuột có hiệu quả. Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương thực hiện tốt quản lý nhà nước về công tác BVTV trên địa bàn.


(Theo Công văn số 2339/SNN-KHTC ngày 08/10/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 10, HĐND tinh khóa XVII).


2. Cử tri xã An Ninh phản ánh: nguồn nước Rào đá ngoài việc cung cấp nước sản xuất còn cung cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn huyện Quảng Ninh. Tuy nhiên, phía thượng nguồn Rào đá Doanh nghiệp được phép phát triển du lịch Khe nước lạnh, điều này sẽ gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của người dân, đề nghị tỉnh xem xét, kiểm tra, xử lý.


Trả lời:


Công ty TNHH đầu tư và Thương mại Đại Hùng đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án khu du lịch sinh thái khe Nước Lạnh, thuộc địa bàn xã Trường Xuân huyện Quảng Ninh. Ngày 14/9/2018 UBND huyện Quảng Ninh đã xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng khe Nước Lạnh, xã Trường Xuân. Về nước thải sinh hoạt: Công ty Đại Hùng đã đăng ký các nội dung xử lý nước thải sinh hoạt bằng nhiều giải pháp theo quy trình, kế hoạch. Sau khi xử lý cho thấm vào đất trong khuôn viên khu dự án, không xả trực tiếp ra nguồn nước của khe Nước Lạnh. Về các chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại: Công ty Đại Hùng đã có báo cáo và đưa ra các biện pháp thu gom, xử lý theo đúng quy trình và đã được cơ quan liên quan thẩm định trình UBND huyện xác nhận nội dung đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Đối với việc khách du lịch tắm, bơi trên khe Nước Lạnh thì tác động gây ô nhiễm là không đáng kể. Mặt khác sau khi nước trên khe Nước Lạnh đổ về hồ Rào Đá còn qua một quá trình lọc và xử lý để trở thành nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn, vì vậy nước sạch sinh hoạt vẫn đảm bảo chất lượng theo quy định. Thời gian tới, các phòng, ban, ngành liên quan sẽ tăng cường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường trên khu vực này. Trường hợp Công ty Đại Hùng thực hiện không đúng nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường đã đăng ký, để gây ô nhiễm môi trường thì Công ty phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của Nhà nước.


(Theo Công văn số 921/UBND-VP ngày 10/10/2019 của UBND huyện Quảng Ninh về trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII).


3. Cử tri thị trấn Quán Hàu: Đề nghị tỉnh xem xét, sớm trình thông qua để triển khai thực hiện đề án sáp nhập các đơn vị hành chính, trong đó có tiểu khu 6 và tiểu khu 7 thị trấn Quán Hàu. Đề nghị lúc sáp nhập lấy tên gọi chung là “làng Trung Trinh” như trước đây, nhằm ổn định tư tưởng cho cán bộ và nhân dân của hai tiểu khu.


Trả lời:


Đề án sáp nhập, hợp nhất thôn, tổ dân phố đã được Sở Nội vụ thẩm định báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương tại Thông báo số 1137-TB/TU ngày 01/6/2019 và hiện nay Sở Nội vụ đã hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa XVII, thông qua tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) vào ngày 30/9/2019.


(Theo Công văn số 1339/SNV-XDCQ &TCCB ngày 03/10/2019 của Sở Nội vụ về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII).

Trần Thị Thu

 

[Trở về]