VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Đồng Hới trước Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII 
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới trước Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

1. Cử tri xã Thuận Đức đề nghị Tỉnh có chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đội ngũ công an viên cấp xã (bán chuyên trách) để được yên tâm công tác khi thực hiện nhiệm vụ.


Sở Nội vụ trả lời:


Triển khai thực hiện Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, từ ngày 1/1/2016, Sở Tài chính đã bổ sung 14% kinh phí theo phân loại xã để chi thực hiện chế độ BHXH bắt buộc đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã (trong đó có đối tượng Công an viên cấp xã).
Tiếp thu ý kiến cử tri, Sở Nội vụ sẽ đề nghị UBND thành phố Đồng Hới chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đảm bảo theo quy định hiện hành.


(Công văn số 1767/SNV-XDCQ&CTTN ngày 22/11/2017 của Sở Nội vụ)


2. Đề nghị Tỉnh cấp bảo hiểm y tế cho quân nhân công tác tại đảo Trường Sa, Hoàng Sa nay đã phục viên, xuất ngũ (cử tri xã Lộc Ninh).


Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trả lời:


Đề nghị cử tri liên hệ với Ban CHQS xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới để được hướng dẫn giải quyết.


(Công văn số 3899/BCH-CT ngày 20/11/2017 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)


3. Cử tri phường Hải Đình tiếp tục đề nghị Tỉnh quan tâm xem xét bàn giao một phần diện tích trụ sở Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy (cơ quan đã chuyển về trụ sở mới) để mở rộng diện tích Trường Tiểu học Hải Đình.


Sở Tài chính trả lời:


Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương xử lý tài sản trụ sở thuộc Tỉnh ủy quản lý hiện nay không sử dụng để bố trí cho các cơ quan, đơn vị. Do nhu cầu cấp thiết về trụ sở làm việc, UBND tỉnh đã có quyế định phê duyệt điều chuyển cho một số cơ quan đơn vị cấp tỉnh, cụ thể:
- Điều chuyển trụ sở Ban Tuyên giáo (cũ) cho Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ quản lý, sử dụng.
- Bàn giao trụ sở Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy (cũ) cho Chi cục Phát triển nông thôn và Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản quản lý sử dụng.
- Bàn giao trụ sở của Ban Nội chính Tỉnh ủy (cũ) cho Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý và sử dụng.
Do vậy, khuôn viên trụ sở cũ của các cơ quan mà cử tri phường Hải Đình xin tiếp nhận để mở rộng khuôn viên Trường Tiểu học đã được sắp xếp bố trí hết.


(Công văn số 3713/STC-NS ngày 27/11/2017 của Sở Tài chính)


4. Cử tri xã Lộc Ninh đề nghị Tỉnh chỉ đạo kiểm tra việc gây ô nhiễm môi trường của Nhà máy gạch Ceramic tại thôn 6 và thôn 16, xã Lộc Ninh.


Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:


Ngày 14/11/2017, Sở TN&MT đã phối hợp với Phòng TN&MT thành phố Đồng Hới, UBND xã Lộc Ninh, đại diện Ban cán sự và người dân thôn 6 và thôn 16 xã Lộc Ninh tại Nhà máy gạch Ceramic thuộc Công ty CP Gốm sứ và Xây dựng COSEVCO tiến hành kiểm tra các nội dung liên quan theo kiến nghị cử tri xã Lộc Ninh, kết quả cho thấy:
Công ty đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường phù hợp với đặc tính của các nguồn thải nhằm bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất của Nhà máy. Định kỳ hàng năm, Công ty đã thực hiện quy định về giám sát môi trường định kỳ với tần suất 02 lần/năm, các thông số môi trường được giám sát đều nằm trong giới hạn Quy chuẩn Việt Nam về môi trường cho phép. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vấn đề trong công tác bảo vệ môi trường, nhà máy cần khắc phục để công tác bảo vệ môi trường được tốt hơn.
Tại thời điểm kiểm tra, Sở TN&MT đã tiến hành đo đạc tại khu vực nhà máy một số chỉ tiêu môi trường không khí (NO2, SO2, CO, hàm lượng bụi), kết quả cho thấy các chỉ tiêu đo đều có giá trị nằm trong giới hạn Quy chuẩn Việt Nam cho phép theo QCVN 05-MT/2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường không khí xung quanh. Tuy nhiên, do nhà máy nằm trong khu vực dân cư, nhạy cảm về môi trường, nên qua kiểm tra Công ty đã cam kết đầu tư thêm 01 tháp lọc phun sương để xử lý khí thải nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tác động của khí thải đến môi trường xung quanh.
Trong thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tiếp tục phối hợp với UBND xã Lộc Ninh, UBND thành phố Đồng Hới theo dõi, giám sát công tác bảo vệ môi trường của Nhà máy gạch Ceramic, đảm bảo quá trình hoạt động của Nhà máy không gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực.


(Báo cáo số 166/BC-STNMT ngày 24/11/2017 của Sở Tài nguyen và Môi trường)

[Trở về]