VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Đồng Hới trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

1. Cử tri phường Đồng Mỹ phản ánh: Chính sách thu hồi đất nông nghiệp của tỉnh để cấp đất cho các dự án, trong đó có các dự án xây dựng khu nhà ở thương mại, khu du lịch... đã thu hẹp dần đất sản xuất của người dân. Đề nghị tỉnh tăng cường các giải pháp tạo việc làm để đảm bảo đời sống cho lao động tại các hộ bị thu hồi đất.


Trả lời:


UBND thành phố đã xây dựng đề án “Đào tạo nghề phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020” đề tạo điều kiện phát triển về du lịch, chuyển đổi cơ cấu ngàng nghề, tạo thêm việc làm cho lao động trên địa bàn thành phố.
Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ chỉ đạo Đảng ủy, chính quyền mặt trận và các đoàn thể xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền nội dung các chính sách đào tạo nghề, xúc tiến việc làm đến tận người dân để nhân dân biết, tham gia đăng ký học nghề, vay vốn giải quyết việc làm và đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng theo các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Đồng thời tổ chức cho người dân đăng ký học nghề, đào tạo nghề theo nhu cầu để giải quyết việc làm cho người dân.
- UBND thành phố tăng cường mời gọi đầu tư trên địa bàn để phát triển du lịch, công nghiệp, thương mại nhằm giải quyết việc làm cho con em trên địa bàn.


(Theo Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 28/6/2018 của UBND thành phố Đồng Hới Tình hình trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII)


2. Cử tri thôn Đức Nghĩa 3, xã Nghĩa Ninh kiến nghị: Thủ tục, hồ sơ chế độ chính sách cho người có công cần công nhận việc “Người nhỏ tuổi xác nhận hồ sơ cho người lớn tuổi nếu đảm bảo đúng chứng cứ”; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình làm các thủ tục chế độ cho người có công qua các thời kỳ.


Trả lời:


Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xin tiếp thu ý kiến cử tri để đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, đồng thời, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tích cực tập huấn nghiệp vụ tạo điều kiện thuận lợi cho người có công và thân nhân thực hiện chính sách.


(Theo Công văn số 839/SLĐTBXH - NCC ngày 25/6/2018 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII)


3. Cử tri xã Quang Phú: Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đối tượng ngư dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển (theo quy định được hưởng bảo hiểm 02 năm nhưng thực tế các hộ dân chỉ được hưởng 01 năm); đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm triển khai hỗ trợ học phí cho học sinh vùng ô nhiễm.


Trả lời:


Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Theo đó, thời gian hỗ trợ bảo hiểm y tế tối đa 02 năm tính từ ngày 01/01/2017 đến hết tháng 12 năm 2018. Là cơ quan thường trực tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND đề xuất Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 12/QĐ-TTg cho phù hợp với tình hình thực tế. Ngày 29/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2124/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, thời gian hỗ trợ bảo hiểm y tế là tối đa 24 tháng tính từ ngày mua bảo hiểm nhưng không quá 31/12/2019.
Đối với hỗ trợ học phí, UBND tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 1166/UBND-VX ngày 05/7/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh mầm non, phổ thông và sinh viên đại học bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển.
Căn cứ Công văn số 482/UBND-KTN ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, UBND tỉnh đã giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp Sở ngành có liên quan hướng dẫn các địa phương lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế và thực hiện việc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định; đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương thực hiện việc hỗ trợ học phí cho trẻ em học mầm non, học sinh phổ thông và sinh viên đại học theo quy định.
Đối với các trường hợp cụ thể, đề nghị cử tri liên hệ trực tiếp với BHXH thành phố Đồng Hới, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Đồng Hới để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định.


(Theo Công văn số 1466/SNN-KHTC ngày 27/6/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII).


4. Cử tri xã Quang Phú phản ánh: Đoạn đường từ khách sạn Phú Quý đến khách sạn Ban Mai do đường cong, khuất tầm nhìn, vào mùa du lịch, lưu lượng tham gia giao thông đông nên thường xẩy ra tai nạn, có trường hợp dẫn đến chết người. Đề nghị tỉnh xem xét, có giải pháp khắc phục để người dân và du khách yên tâm khi tham gia giao thông.


Trả lời:


Đoạn đường mà cử tri phản ánh ở trên là đoạn từ Km5+200 - Km6+500 thuộc Đường tỉnh 567, do Sở GTVT quản lý; sau khi có ý kiến của cử tri, Sở GTVT đã kiểm tra hiện trường và nhận thấy trên đoạn tuyến này hệ thống biển báo giao thông đã được bố trí đầy đủ, gồm: 02 biển báo hiệu số 202a (chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp) tại các vị trí Km 5+200 (phải tuyến) và Km5+880 (trái tuyến); 02 biển báo hiệu số 507 (hướng rẽ) tại lưng đường cong Km5+650 để báo hiệu cho người tham gia giao thông biết chổ rẽ nguy hiểm và chỉ hướng rẽ; các vụ tai nạn xảy ra chủ yếu là do các phương tiện chạy quá tốc độ cho phép hoặc không quan sát kỹ. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Sở GTVT sẽ thường xuyên kiểm tra sửa chữa hệ thống biển báo, sơn sửa mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông; đề nghị chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp tuyên truyền để người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm túc các quy định, luật lệ khi tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông.


(Theo Công văn số 1515 ngày 27/6/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII)


5. Cử tri xã Nghĩa Ninh có ý kiến: Hệ thống điện chiếu sáng ở một số tuyến đường lớn do tỉnh, trung ương quản lý trên địa bàn xã Nghĩa Ninh đã có chủ trương đầu tư xây dựng từ năm 2015, tuy nhiên đến nay chưa được thực hiện, đề nghị tỉnh quan tâm, sớm đầu tư xây dựng.


Trả lời:


Việc đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn tỉnh đã được cử tri phản ánh và kiến nghị nhiều lần đối với HĐND tỉnh, Sở GTVT đã báo cáo trong các kỳ họp của HĐND tỉnh cũng như tại các buổi tiếp xúc cử tri; nay Sở GTVT xin báo cáo lại như sau:
Để từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống điện chiếu sáng thành phố Đồng Hới theo quy hoạch, phù hợp với đô thị loại 2 theo chủ trương của tỉnh, trong những năm qua, UBND tỉnh và UBND thành phố Đồng Hới đã quan tâm thực hiện việc lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường. Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách còn khó khăn, chưa đáp ứng được nhu cầu nên đến nay một số tuyến đường vẫn chưa được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng; đề nghị thành phố Đồng Hới chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên môn tổ chức kiểm tra, rà soát và báo cáo UBND tỉnh có kế hoạch xây dựng, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng phù hợp với quy hoạch để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và chỉnh trang đô thị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị và phát triển đô thị bền vững.
Đối với các dự án đã có chủ trương đầu tư như kiến nghị của cử tri, đề nghị UBND thành phố Đồng Hới công khai các thông tin của chủ trương đầu tư như: quy mô đầu tư, địa điểm xây dựng, thời gian thực hiện đầu tư... để nhân dân được rõ.


(Theo Công văn số 1515 ngày 27/6/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII)


6. Cử tri phường Đồng Mỹ phản ánh: Tại một số trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, khách sạn như: khu vực nhà máy đông lạnh cũ, khách sạn Nhật Lệ 1 và 2 ở Phường Hải Đình... do chưa được đầu tư tái sử dụng nên còn bỏ hoang, tạo điều kiện phát sinh ô nhiễm rác thải, tệ nạn xã hội. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý.


Trả lời:


Qua kiểm tra, ý kiến phản ánh của cử tri là đúng. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả các khu đất như: khu vực nhà máy đông lạnh cũ, Khách sạn Nhật Lệ 1 và 2 ở phường Hải Đình ...Hiện nay, UBND tỉnh đã cho các nhà đầu tư thuê đất để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ. Cụ thể:
- Khu đất nhà máy đông lạnh cũ, UBND tỉnh đã cho Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Hoàng Gia Phát thuê đất để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ.
- Khu đất khách sạn Nhật Lệ 1, UBND tỉnh giao cho Công ty Cổ phần Việt Group đầu tư dự án Movenpick Central xây dựng nhà phố và trung tâm thương mại, khách sạn.
- Khu đất khách sạn Nhật Lệ 2, UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH MTV Hưng Vượng thuê đất để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ.
Về vấn đề để phát sinh ô nhiễm rác thải, tệ nạn xã hội tại các khu vực đất nói trên, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Hải Đình kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị trên thực hiện việc dọn vệ sinh khu vực, tuyên truyền các đơn vị thực hiện nghiêm Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 13/4/2016 của BCH Đảng bộ thành phố Đồng Hới về thực hiện nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020.


(Theo Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 28/6/2018 của UBND thành phố Đồng Hới Tình hình trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII)


7. Cử tri thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Ninh phản ánh: Công tác “dồn điền đổi thửa” đã được thực hiện nhưng vẫn còn nhiều thửa đất manh mún, đề nghị tỉnh xem xét, tạo điều kiện để thôn Trung Nghĩa được tiến hành “dồn điền đổi thửa” lần 2.


Trả lời:


Ngay sau khi nhận được Tờ trình số 143/TTr-UBND ngày 01/6/2016 của UBND xã Nghĩa Ninh về việc xin thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa trên địa bàn xã, UBND thành phố đã có Công văn số 921/UBND ngày 18/7/2016 gửi Ban Thường vụ Thành ủy xin ý kiến cho xã Nghĩa Ninh thực hiện dồn điền đổi thửa, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, phù hợp với chủ trương “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Thành ủy (tại Thông báo số 311-TB/TU ngày 18/11/2016) không đồng ý chủ trương cho xã Nghĩa Ninh thực hiện “dồn điền đổi thửa” lần 2, do thấy việc dồn điền đổi thửa lần 2 hiệu quả không cao, bên cạnh đó dồn điền đổi thửa phát sinh nhiều vấn đề phức tạp.


(Theo Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 28/6/2018 của UBND thành phố Đồng Hới Tình hình trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII)


8. Cử tri phường Đồng Mỹ: Đề nghị tỉnh chỉ đạo quản lý tốt vấn đề vệ sinh, môi trường khu vực mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đầu tư các hạng mục cần thiết để đảm bảo khu vực mộ được sạch đẹp, tôn nghiêm.


Trả lời:


Hiện nay công tác tổ chức đón khách viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp do gia đình Đại tướng chủ động thực hiện, kết hợp lực lượng Đồn Biên phòng Ròon làn công tác đảm bảo an ninh trật tự.
Trong thời gian qua do lượng khách thăm viếng quá đông và chưa hoàn thiện các công trình hạ tầng nên việc đón tiếp cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường ở khu vực này có nhiều khó khăn, hạn chế như cử tri nêu trên.
UBND tỉnh đã giao Sở Du lịch thực hiện đầu tư dự án Các công trình phụ trợ khu vực Vũng Chùa nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng như cầu thăm viếng của du khách và nhân dân trong tỉnh. Các công trình được đầu tư đồng bộ gồm khu đón tiếp, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh, lò xử lý rác, hệ thống điện chiếu sang, cây xanh… Dự án đến nay đã cơ bản hoàn thành và chuẩn bị đưa vào sử dụng.
Trong thời gian tới cùng với phương án tổ chức vận hành khu đón tiếp được triển khai thì vấn đề nêu trên sẽ được khắc phục.


(Theo Công văn số 264/SDL- KHPTDL ngày 27/6/2018 của Sở Du lịch về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII)


9. Cử tri xã Quang Phú: Đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng liên quan sớm hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi đất sản xuất của 99 hộ dân xã Quang Phú sang đất ở (đất sản xuất được cấp cho các hộ dân thôn Tân Phú, xã Quang Phú khi thực hiện chủ trương di dời nhà ở để xây dựng Sân bay thành phố Đồng Hới).


Trả lời:


Về vấn đề này, trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII cử tri xã Quang Phú đã kiến nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp UBND thành phố Đồng Hới, UBND xã Quang Phú kiểm tra trả lời. Cụ thể, đối với 99 lô đất nông nghiệp, năm 2016 đã giao cho các hộ dân thuộc diện di dời do giải phóng mặt bằng thi công sân bay Đồng Hới để sản xuất nông nghiệp, tuy vậy sau khi giao đất các hộ sản xuất khó khăn, không có hiệu quả do khu vực đất cát trắng, khô cằn, thiếu nước; khu vực này gần khu dân cư, phù hợp để chuyển qua đất ở. Vì vậy, việc điều chỉnh quy hoạch từ đất sản xuất nông nghiệp sang đất ở để cho các hộ chuyển mục đích là phù hợp, góp phần tăng thu ngân sách. Để bảo đảm đồng thuận trong việc điều chỉnh quy hoạch, đề nghị UBND xã Quang Phú tổ chức họp các hộ dân để thông báo về nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, đồng thời các hộ phải cam kết không yêu cầu bố trí đất sản xuất nông nghiệp mới, sau khi được chuyển mục đích. Ngày 26/6/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1104/STNMT-CCQLĐĐ hướng dẫn quy trình, thủ tục theo đề nghị của UBND xã Quang Phú.
Vì vậy, để giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri xã Quang Phú, đề nghị UBND thành phố Đồng Hới chỉ đạo UBND xã Quang Phú tổ chức họp các hộ dân đã được giao đất sản xuất dân do GPMB thi công sân bay Đồng Hới nêu trên, bảo đảm sự đồng thuận, báo cáo UBND thành phố Đồng Hới xem xét đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch, làm cơ sở chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định.


(Theo Báo cáo số 83/BC-STNMT ngày 27/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII)


10. Cử tri phường Đồng Mỹ: Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp một số nhà văn hoá của các tổ dân phố tại phường, đầu tư các trang thiết bị cần thiết của nhà văn hoá để người dân sinh hoạt được đảm bảo.


Trả lời:


Theo chính sách của Tỉnh về việc hỗ trợ xây dựng các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, Thành phố chỉ hỗ trợ 5 triệu đồng cho nhà văn hóa thôn, tổ dân phố xây mới. Do đó việc nâng cấp nhà văn hóa cũ (bao gồm việc đầu tư các trang thiết bị cần thiết) đề nghị UBND phường Đồng Mỹ, các Tổ dân phố huy động các nguồn vốn hợp pháp và sự đóng góp của nhân dân để thực hiện.


(Theo Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 28/6/2018 của UBND thành phố Đồng Hới Tình hình trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII)


11. Cử tri phường Đồng Sơn: Đề nghị tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn bằng văn bản để người dân có tài liệu làm căn cứ tuyên truyền cho mọi người hiểu bản chất thực sự của “Pháp luân cộng”, “ Hội Thánh Đức chúa trời mẹ” để người dân không bị vận động, lôi kéo tham gia.


Trả lời:


Trong thời gian qua, một số nơi trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số hoạt động trái phép liên quan “Pháp Luân công” và “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”, thực chất hoạt các động này chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép, các nội dung tuyên truyền trái với quy định của pháp luật, gây dư luận không tốt và lo lắng trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, giao trách nhiệm cho các sở, ngành và các địa phương có liên quan tăng cường công tác QLNN nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời một số hoạt động trái phép liên quan “Pháp Luân công” và “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” theo quy định của pháp luật, nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, cụ thể:
+ Đối với hoạt động “Pháp Luân công”: Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo CTTG tỉnh và căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập trung phát hiện và xử lý kịp thời đối với hoạt động trái pháp luật liên quan “Pháp Luân công” trên địa bàn; tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện các hoạt động phức tạp, xác định số đối tượng cầm đầu các điểm nhóm, các địa điểm hoạt động “Pháp Luân công”; tập trung đấu tranh với các hành vi tán phát tài liệu trái phép, tập trung đông người tập luyện “Pháp Luân công” nơi công cộng; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân đề cao tinh thần cảnh giác; áp dụng các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, nội quy nơi có địa điểm tụ tập; làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú tạm vắng v.v.. để đấu tranh, ngăn chặn, giải tán các hoạt động trái phép liên quan “Pháp Luân công”, từ đó ngăn chặn kịp thời các điểm nhóm hoạt động “Pháp Luân công” trái phép.
Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan tăng cường hơn nữa công tác QLNN đối với hoạt động trái pháp luật liên quan đến “Pháp luân công”. Để tăng cường công tác công tác quản lý, đấu tranh ngăn chặn đối với hoạt động trái phép liên quan đến “Pháp Luân công”, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, mà trực tiếp là UBND các huyện, thành phố, thị xã cần bám sát tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 354-CV/TU ngày 21/8/2013 của Tỉnh ủy, Công văn số 11-CV/BCĐ ngày 24/7/2017 của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh; UBND tỉnh đã giao Ban Tôn giáo tỉnh có các văn bản hướng dẫn như: Công văn số 14/BTG-PG ngày 12/6/2015; Công văn số 22/BTG-PG&TGK ngày 02/8/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh.
+ Đối với hoạt động “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”:
Trong thời gian gần đây, tại một số địa bàn trong tỉnh xuất hiện hoạt động liên quan đến “ Hội thánh của Đức chúa trời mẹ”, Theo báo cáo của các cơ quan chức năng được biết một số đối tượng liên quan đến đến “ Hội thánh của Đức chúa trời mẹ” thông qua một số hình thức như: nhân viên tiếp thị, bán hàng mỹ phẩm, tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí vv… tìm cách lôi kéo người dân tham gia tụ tập đông người sinh hoạt trái phép tại một số nhà dân … bỏ bê công việc, có một số hành vi không hiếu kính với cha mẹ, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại một số địa bàn cơ sở.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, giao trách nhiệm cho các sở, ngành và các địa phương có liên quan tăng cường công tác QLNN nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời một số hoạt động trái phép liên quan “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” theo quy định của pháp luật, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời các hoạt động liên quan “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” ngay tại địa bàn cơ sở.
Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương có liên quan chủ động nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền đấu tranh, ngăn chặn và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thị xã tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Thường vụ tỉnh ủy, BCĐ CTTG tỉnh, UBND tỉnh như: Công điện Mật số 90/ĐK ngày 29/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 393/TGCP-TL ngày 02/5/2018 của Ban Tôn giáo Chính phủ; Công văn số 476-CV/TU ngày 09/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 54/UBND-NC ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của các sở, ngành có liên quan như: Công văn số 22/SNV-TG ngày 29/12/2017 của Sở Nội vụ; Công văn số 06/BTG-PG&TGK ngày 27/4/2018, Công văn số 10/BTG-PG&TGK ngày 14/5/2018 và Công văn số 08/BTG-PG&TGK ngày 07/5/2018 của Ban Tôn giáo tỉnh).


(Theo Công văn 482/SNV-VP ngày 27/6/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khóa XVII)
 

[Trở về]