VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Đồng Hới trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Hới trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

1. Cử tri phường Đồng Phú kiến nghị: Hiện nay, mức hỗ trợ thờ cúng liệt sỹ 500.000đồng/người/năm là quá thấp; trường hợp khi thương binh từ trần Nhà nước cắt hết chế độ là chưa phù hợp. Đề nghị tỉnh nghiên cứu có chính sách phù hợp, đảm bảo công bằng cho người dân


Trả lời:


- Đối với kiến nghị mức hỗ trợ thờ cúng liệt sỹ 500.000 đồng/người/năm là quá thấp.


Theo quy định tại Khoản 1, Điều 21 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng: Liệt sỹ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần, mức trợ cấp 500.000 đồng, đây là khoản hỗ trợ việc thờ cúng liệt sỹ đối với người được ủy quyền thờ cúng liệt sỹ. Việc điều chỉnh nâng mức trợ cấp đảm bảo đáp ứng được hay không còn tùy thuộc vào nguồn lực ngân sách nhà nước.
Vì vậy Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp thu kiến nghị của cử tri và sẽ đề xuất Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình Chính phủ xem xét.


- Đối với kiến nghị trường hợp thương binh từ trần Nhà nước cắt hết chế độ là chưa phù hợp.


Theo Điều 32 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định về chế độ ưu đãi đối với thân nhân khi thương binh chết:


1. Khi thương binh chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.


2. Thương binh suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 61% trở lên chết, thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng như sau:


a) Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ; con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ tháng liền kề khi thương binh chết;


b) Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ, sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận;


c) Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận;


d) Trường hợp khi thương binh chết mà cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng chưa đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ;


đ) Trường hợp thương binh chết trước ngày 01 tháng 01 năm 2013 thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất như sau:


Đến ngày 01 tháng 01 năm 2013 mà cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng thương binh chưa đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ; trường hợp đã đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, 55 tuổi trở lên đối với nữ thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.


e) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng bằng 0,8 lần mức chuẩn.


3. Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết do vết thương tái phát được xác nhận là liệt sĩ thì thân nhân được chuyển hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng của thân nhân liệt sĩ. Thời điểm hưởng theo quy định tại Khoản 6 Điều 20 của Nghị định này.


Đề nghị cử tri nêu rõ trường hợp thương binh từ trần để được hướng hướng dẫn cụ thể hoặc đề xuất đến cấp có thẩm quyền xem xét.


(Theo Công văn số 1601/SLĐTBXH-NCC ngày 16/11/2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII)


2. Cử tri phường Đồng Phú đề nghị: Tỉnh cho cử tri biết kết quả việc thực hiện dự án nhà máy thép ở Quang Phú đã kéo dài, đến nay đã triển khai đến đâu


Trả lời:


Dự án Nhà máy Luyện gang và Sản xuất phôi thép Quảng Phú do Công ty TNHH Anh Trang làm Chủ đầu tư được khởi công từ năm 2008. Tuy nhiên, quá trình triển khai Dự án gặp rất nhiều khó khăn nên Dự án đã triển khai rất chậm so với tiến độ đề ra.


Căn cứ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 06/2018/QĐST-KDTM ngày 07/06/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Đồng Hới, cơ quan Thi hành án dân sự hiện đã tiếp nhận hồ sơ xử lý, phát mãi toàn bộ tài sản thế chấp (bao gồm tài sản gắn liền với đất) của dự án để thu hồi vốn trả nợ vay Ngân hàng.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 05/07/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế đã tổ chức cuộc họp với các Sở, ban ngành, địa phương nhằm thống nhất phương án xử lý đối với dự án, trên cơ sở ý kiến Hội đồng, Ban Quản lý Khu kinh tế đã có văn bản số 853/KKT-QLĐT ngày 23/07/2018 báo cáo và đề xuất UBND tỉnh quyết định chấm dứt dự án. Hiện nay, Ban Quản lý Khu kinh tế đang tham mưu UBND tỉnh thực hiện thủ tục chấm dứt dự án theo quy định pháp luật.


(Theo Công văn số 3752/KHĐT –TH ngày 19/11/2018 của sở Kế hoạch và Đầu từ về việc Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVII)


3. Cử tri xã Bảo Ninh kiến nghị: Việc giải quyết kinh phí hỗ trợ cho đối tượng sinh viên ở vùng bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển thủ tục hồ sơ rườm rà, phiền hà, gây khó khăn cho gia đình trong quá trình làm hồ sơ


Trả lời:


Việc hỗ trợ học phí cho sinh viên thực hiện theo quy định tại Điểm a, khoản 2, mục III, phần D-Điều 1 của Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2306/BGDĐT-KHTC ngày 30/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1166/UBND-VX ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh mầm non, phổ thông và sinh viên đại học bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển. UBND tỉnh đã có Công văn số 482/UBND-KTN ngày 28/3/2017, trong đó giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các địa phương thực hiện việc hỗ trợ học phí cho trẻ em học mầm non, học sinh phổ thông và sinh viên đại học. Trường hợp cụ thể, đề nghị cử tri liên hệ trực tiếp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Đồng Hới để được hướng dẫn, giải quyết cụ thể.


(Theo Công văn số 2700/SNS-KHTC ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII)


4. Cử tri xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới đề nghị: Tỉnh có chủ trương, chính sách riêng của tỉnh để hỗ trợ nghề cá cho ngư dân, tạo điều kiện để người dân ra khơi bám biển, vừa tham gia phát triển kinh tế, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.


Trả lời:

 

Trong thời gian qua, Trung ương đã rất quan tâm và có nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển sản xuất, đồng thời tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc như: Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, kết quả: Đã có 87 tàu đóng mới, nâng cấp với tổng mức đầu tư 1.265,244 tỷ đồng, ngân hàng cho vay 989,060 tỷ đồng; đã hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm, chi phí vận chuyển hàng hóa cho tàu thu mua thuỷ sản, hỗ trợ đào tạo thuyền viên với số tiền 40,07 tỷ đồng. Quyết định số 47/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư, kết quả đã hỗ trợ với số tiền 5,491 tỷ đồng. Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/07/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ ngư dân khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa, kết quả đã hỗ trợ chi phí nhiên liệu chuyến biển, kinh phí mua bảo hiểm, kinh phí mua máy thông tin liên lạc với số tiền bình quân trên 250 tỷ đồng/năm. Riêng đối với chính sách hỗ trợ của tỉnh, hàng năm UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và thủy sản. Tuy nhiên, do ngân sách tỉnh còn hạn hẹp nên các chính sách về thủy sản ưu tiên tập trung vào công tác thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, hỗ trợ ngư lưới cụ chuyển đổi nghề cho tàu cá khai thác xa bờ, thực hiện các mô hình về khai thác, nuôi trồng, chế biến, quản lý chất lượng nông lâm sản, thuỷ sản,...


(Theo Công văn số 2700/SNS-KHTC ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII)


5. Cử tri xã Bảo Ninh phản ánh: Việc thực hiện các dự án của tỉnh trên địa bàn xã Bảo Ninh kéo dài, chậm triển khai hoặc hoàn chỉnh gây khó khăn cho cuộc sống của người dân và thực hiện một số mục tiêu, kế hoạch của địa phương


Trả lời:


Hiện nay, trên địa bàn xã Bảo Ninh, tỉnh đang triển khai các dự án: Dự án cầu Nhật Lệ 2; Dự án Hệ thống đường nối Nhật Lệ 2 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông. Tiến độ các dự án cụ thể như sau:


-Dự án cầu Nhật Lệ 2: Đang triển khai thi công hoàn thiện Gói thầu số 7 (Xây lắp phần đường hai đầu cầu) và Gói thầu số 18 (Thi công Hệ thống điện chiếu sáng), một số hạng mục còn lại chưa thi công do phải chờ khớp nối quy hoạch chi tiết vùng phụ cận, sau khi khớp nối với quy hoạch vùng phụ cận sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo hoàn thành đúng thời gian được phê duyệt 31/12/2018.


-Dự án Hệ thống đường nối Nhật Lệ 2 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông: Đang thi công phía xã Bảo Ninh, gồm: Tuyến kết nối I đã hoàn thiện phần thảm mặt đường 60m theo quy hoạch; Tuyến kết nối 2 (Đường phía đông dọc bờ sông Nhật Lệ, kết nối khu neo đậu tránh, trú bão và dịch vụ hậu cần nghề cá) thuộc Gói thầu số 9 mới triển khai được ½ tuyến phía ngoài bờ sông do: (i) Chưa hoàn thành công tác GPMB và (ii) đang chờ Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới (vay vốn ADB) triển khai thi công hệ thống thoát nước phía dưới để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành theo đúng tiến độ được phê duyệt 30/06/2019.


Như vậy, các dự án của tỉnh trên địa bàn xã Bảo Ninh hiện đang triển khai theo đúng tiến độ được phê duyệt. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt của người dân cũng như mục tiêu, kế hoạch phát triển của địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh đôn đốc, chỉ đạo Chủ đầu tư các dự án trên đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình, bàn giao đưa vào sử dụng.


(Theo công văn số 3752/KHĐT –TH ngày 19/11/2018 của sở Kế hoạch và Đầu từ về việc Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVII)


6. Cử tri xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới đề nghị: Tỉnh quan tâm đầu tư khu hậu cần nghề cá tại xã Bảo Ninh để phục vụ nhu cầu chế biến, tiêu thụ và cung cấp cho hoạt động khai thác thuỷ sản.


Trả lời:


Ngày 30/10/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3898/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cá Nhật Lệ. Dự án có Tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng và được phân thành 02 giai đoạn: Giai đoạn 1, với tổng mức 45,5 tỷ đồng, đầu tư xây dựng các hạng mục gồm: Cầu tàu, đường nối từ Nguyễn Thị Định vào cầu tàu, san một phần nền, điện hạ thế, điện chiếu sáng tuyến chính vào cầu cảng, trạm xử lý nước cấp, trạm xử lý nước thải, hệ thống báo hiệu và PCCC. Hiện tại công trình đang được triển khai thi công, theo tiến độ giai đoạn 1 sẽ hoàn thành trong năm 2019; Giai đoạn 2 sẽ đầu tư các hạng mục còn lại khi được bố trí vốn.


Như vậy, trong dự án Cảng cá Nhật Lệ đã có Khu dịch vụ hậu cần nghề cá phục vụ nhu cầu chế biến, tiêu thụ và cung cấp cho hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân trong vùng trong đó có ngư dân xã Bảo Ninh.


(Theo Công văn số 2700/SNS-KHTC ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII)


7. Cử tri xã Bảo Ninh đề nghị: Tỉnh quan tâm giải quyết chế độ cho thanh niên xung phong giai đoạn 1979 – 1980.


Trả lời:


Ngày 01/1/2011 Quyết định số 40/20011 ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến có hiệu lực thi hành và thay thế Quyết định 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999, Tỉnh Đoàn không còn thẩm quyền giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng cựu thanh niên xung phong.
Hiện nay việc giải quyết các chế độ cho thanh niên xung phong được thực hiện theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ, Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 do Sở Lao động thương binh và Xã hội thực hiện.


(Theo Công văn số 456 CV/TĐTN-TCKT ngày 19/11/2018 của Tỉnh Đoàn Quảng Bình về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII)


8. Cử tri Phường Đức Ninh Đông đề nghị: Giao hồ sơ đất đai cho bộ phận 1 cửa của phường thực hiện công chứng khi thực hiện các thủ tục thế chấp, vay vốn, chuyển nhượng… thay vì quy định phải thực hiện ở các phòng công chứng tư nhân để người dân đỡ phải đi lại và phường có sự theo dõi, quản lý trên địa bàn được thuận lợi.


Trả lời:


- Tại khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau: “a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này; b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên; c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự; d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại UBND cấp xã”.


- Tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định: “UBND cấp xã có thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai”.


Ngày 03/7/2018, UBND tỉnh Quảng Bình có Công văn số 1057/UBND-NC về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhà ở, theo đó tại mục 2 nêu rõ: “cá nhân, tổ chức khi thực hiện các quyền của mình đối với quyền sử dụng đất, nhà ở thực hiện việc công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại UBND cấp xã. Việc công chứng được thực hiện theo thủ tục quy định tại Luật Công chứng năm 2014; việc chứng thực được thực hiện theo thủ tục quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ”.
Như vậy, cá nhân, tổ chức có thể đến Tổ chức hành nghề công chứng hoặc UBND cấp xã để thực hiện các quyền của mình đối với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


(Theo Công văn số 2489/UBND-VP ngày 20 tháng 11 năm 2018 của UBND thành phố Đồng Hới về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8-HĐND tỉnh khóa XVII)

9. Cử tri Phường Đức Ninh Đông đề nghị: Tỉnh đẩy nhanh tiến độ việc triển khai các dự án trên địa bàn phường (Dự án tuyến đường Phạm Văn Đồng kéo dài đến cầu Nhật Lệ 2, dự án Đông Nam đường Lê Lợi…); đồng thời giải quyết dứt điểm việc đến bù, giải phóng mặt bằng để đảm bảo điều kiện sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của người dân trên địa bàn.


Trả lời:


Tuyến đường Phạm Văn Đồng và đường kéo dài từ cầu Nhật Lệ 2 lên đường Hồ Chí Minh đoạn qua phường Đức Ninh Đông thuộc dự án Hệ thống đường từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông do Sở GTVT làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 và được khởi công xây dựng vào tháng 4/2018; theo tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2020. Hiện tại, Sở GTVT cũng đã chỉ đạo các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công công trình để sớm đưa vào sử dụng, tuy nhiên do tuyến chính của dự án đi qua vùng đất yếu, phải chờ cố kết xử lý lún nên không thể rút ngắn thời gian thi công được; đối với tuyến đường Phạm Văn Đồng, hiện tại nhà thầu đã thi công cơ bản hoàn thành lớp mặt đường bê tông nhựa, đang thi công mặt đường tại nút giao với đường Trần Hưng Đạo và lề đường, vỉa hè, dự kiến sẽ hoàn thành tuyến đường này vào đầu Quý I/2019.


Để thực hiện công tác GPMB dự án, Sở GTVT đã giao cho Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác trích đo, chỉnh lý địa chính và Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Hới thực hiện công tác bồi thường GPMB. Trên địa bàn phường Đức Ninh Đông có 18 hộ gia đình và 01 tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án; hiện tại, Hội đồng GPMB đã kiểm đếm hoàn thành đối với các trường hợp bị ảnh hưởng, đang trình UBND thành phố Đồng Hới phê duyệt phương án bồi thường và dự kiến sẽ tiến hành chi trả đợt 1 cho các hộ dân vào cuối tháng 11/2018.
Mặc dù chủ đầu tư, Hội đồng GPMB đã tích cực phối hợp với UBND phường để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại trong công tác GPMB, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công dự án; tuy nhiên, đến nay vẫn đang còn vướng mắc 06 hộ dân chưa thống nhất được phương án bồi thường, gồm: 01 hộ dân (ông Hoàng Văn Hiệp) chưa chấp thuận phương án đề bù với lý do giá đền bù chưa thỏa đáng; 03 hộ dân (ông Đoàn Văn Thành, ông Phạm Văn Hà và ông Đoàn Bình Trị) kiến nghị áp giá đền bù vị trí 2 trong khi đóng thuế tại vị trí 1; 02 hộ dân (ông Phạm Văn Luật và ông Hoàng Văn Điệt) kiến nghị không nhận tiền bồi thường mà chỉ cần nhận đất tái định cư, đồng thời chưa chấp thuận phương án đề bù với lý do giá đền bù chưa thỏa đáng và kiến nghị áp giá đền bù vị trí 2 trong khi đóng thuế tại vị trí 1). Hiện tại, Sở GTVT đã chỉ đạo Ban QLDA tích cực phối hợp với Hội đồng GPMB, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị, hộ dân liên quan để thống nhất phương án bồi thường, sớm giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của người dân trên địa bàn như kiến nghị của cử tri.


Đối với tuyến đường Phạm Văn Đồng kéo dài đến dự án Đông Nam đường Lê Lợi như kiến nghị của cử tri, đây là Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư ven sông Lệ Kỳ do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm theo các nội dung kiến nghị của cử tri.


(Theo Công văn số 3095/SGTVT-KHTH ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Sở Giao thông Vận tải về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII)


10. Cử tri Phường Đức Ninh Đông kiến nghị: Hiện nay các công trình xây dựng trên địa bàn phường làm ách tắc dòng chảy thoát nước, nguy cơ ngập úng rất cao mỗi khi mưa đến, nên cần khẩn trương triển khai công trình thoát lũ (mương Phóng Thủy) nối từ Khe Đuyên (phường Bắc Lý) qua phường Đức Ninh Đông đổ ra sông Lệ Kỳ (dọc theo đường tránh thành phố như đã có thiết kế mấy năm trước) để đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống trên địa bàn


Trả lời:


Hiện nay, trên địa bàn thành phố nói chung cũng như phường Đức Ninh Đông nói riêng, nhiều dự án san lấp mặt bằng tạo quỹ đất đang triển khai thực hiện, do đó việc triển khai xây dựng công trình thoát lũ (mương phóng thủy) nối từ Khe Đuyên (phường Bắc Lý) khi qua phường Đức Ninh Đông đổ ra sông Lệ Kỳ là hết sức cần thiết. Quy hoạch chi tiết dọc hai bên đường tánh thành phố được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định sô 1081/ QĐ-UBND ngày 17/5/2011 và Quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 đều thể hiện. Tuy nhiên, để đầu tư xây dựng tuyến mương phóng thủy từ Khe Đuyên (phường Bắc Lý) đến Sông Lệ Kỳ với chiều dài khoảng 5,5 km theo quy hoạch cần nguồn kinh phí vài trăm tỷ đồng. Do ngân sách hiện nay còn đang khó khăn nên việc đầu tư xây dựng công trình thoát lũ này chưa thể thực hiện được.


(Theo Công văn số 2489/UBND-VP ngày 20 tháng 11 năm 2018 của UBND thành phố Đồng Hới về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8-HĐND tỉnh khóa XVII)


11. Cử tri Phường Đức Ninh Đông kiến nghị: Đường Nguyễn Văn Cừ đã có quy hoạch quy là 12m nhưng đã lâu không triển khai xây dựng, đề nghị tỉnh trả lời cho Nhân dân được biết có triển khai xây dựng theo quy hoạch hay không, nếu không thì nên điều chỉnh quy hoạch cho Nhân dân. Cử tri đã có ý kiến, kiến nghị rất nhiều lần đề nghị tỉnh có trả lời cho người dân


Trả lời:


Theo quy hoạch chi tiết phía Tây sông Cầu Rào được UBND tỉnh phê duyệt năm 2005 tuyến đường Nguyễn Văn Cừ có mặt cắt ngang là 12m, tuy nhiên đến nay tuyến đường này mặt cắt ngang rộng từ 7m - 9m, phần còn lại là hàng rào kiên cố của các hộ dân hai bên tuyến, do đó việc đầu tư mở rộng là khó thực hiện. Tiếp thu ý kiến của cử tri thành phố sẽ kiến nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp.


(Theo Công văn số 2489/UBND-VP ngày 20 tháng 11 năm 2018 của UBND thành phố Đồng Hới về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8-HĐND tỉnh khóa XVII)


12. Cử tri Phường Đức Ninh Đông đề nghị: Tỉnh quan tâm xây dựng hệ thống nước thải từ đường 23/8 xuống Cống 10 để đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị thành phố


Trả lời:


Hệ thống nước thải từ đường 23/8 xuống Cống 10 (xây dựng hệ thống kè và nạo vét lòng sông) và xây mới cầu Cống 10 thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt Dự án đầu tư tại Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 31/10/2016. Hiện nay hạng mục này đang tiến hành đấu thầu xây dựng theo quy định và được triển khai xây dựng vào đầu năm 2019.


(Theo Công văn số 2489/UBND-VP ngày 20 tháng 11 năm 2018 của UBND thành phố Đồng Hới về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8-HĐND tỉnh khóa XVII)


13. Cử tri Phường Đức Ninh Đông đề nghị: Tỉnh điều chỉnh giá đất đền bù do thu hồi đất cho người dân vì còn quá thấp so với giá trị của đất, mặt khác khi thu hồi đất cần tạo quỹ đất để cho người dân trên địa bàn phát triển các nghề dịch vụ.


Trả lời:


Tại Điều 74 Luật Đất Đai quy định: “Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.”


Tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường được áp dụng trên cơ sở Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định bảng giá các loại đất và phân loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2019 và Hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm do UBND tỉnh ban hành. Giá đất quy định tại Bảng giá được ổn định trong vòng 05 năm. Hiện nay, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát, điều chỉnh Bảng giá đất để tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định giá đất giai đoạn 2020-2024.


Khi thu hồi đất cần tạo quỹ đất để cho người dân trên địa bàn phát triển các nghề dịch vụ: Vấn đề này Tỉnh sẽ chỉ đạo các địa phương căn cứ tình hình thực tế, quỹ đất hiện có và kế hoạch sử dụng đất của địa phương để có phương án tạo quỹ đất bố trí cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất.


(Theo Công văn 3577/STC-NS ngày 16/11/ 2018 của Sở Tài chính về việc trả lời kiến nghị của cử tri theo CV số 1809/UBND-TH của UBND tỉnh)


14. Cử tri phường Đức Ninh Đông kiến nghị: “Trận đánh Công đồn Bình Phúc” được UBND tỉnh có Quyết định công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh từ năm 2013 nhưng đến nay chưa bàn giao cho phường Đức Ninh Đông quản lý. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức công bố quyết định, bàn giao di tích cho phường Đức Ninh Đông quản lý để tôn tạo, bảo vệ và giáo dục truyền thống cho các thế hệ.


Trả lời:


“Trận Công đồn Bình Phúc” thuộc phường Đức Ninh Đông được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh tại Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 21/11/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình. Theo đó, tại Điều 3 của Quyết định nêu rõ: UBND phường Đức Ninh Đông thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử nói trên theo đúng quy định của pháp luật.


Mặt khác, Quyết định số: 26/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tại Điều 27 quy định Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã (mục: 1, 4, 5, 7, 8) đã nêu: Tổ chức quản lý, bảo vệ các di tích trên địa bàn; phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời mọi hành vi làm ảnh hưởng đến sự an toàn và cảnh quan môi trường của di tích; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo tồn, phát huy giá trị di tích; thành lập Ban quản lý (hoặc Tổ bảo vệ) các di tích theo phân cấp quản lý; huy động các nguồn lực, xây dựng và triển khai các dự án về khôi phục, trùng tu, tôn tạo nâng cấp các di tích trên địa bàn.


Như vậy, việc quản lý để tôn tạo, bảo vệ và giáo dục truyền thống, đã được quy định thuộc trách nhiệm của địa phương. Việc tổ chức lễ, công bố quyết định, bàn giao di tích do Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện, UBND thành phố sẽ có văn bản đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức công bố Quyết định và bàn giao theo quy định.


(Theo Công văn số 2489/UBND-VP ngày 20 tháng 11 năm 2018 của UBND thành phố Đồng Hới về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8-HĐND tỉnh khóa XVII)

[Trở về]