VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thị xã Ba Đồn sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII 
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Ba Đồn sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

1. Cử tri phản ánh: các xã cùng lưu vực sông Gianh, cùng chịu sự ảnh hưởng của sự cố môi trường biển nhưng xã Quảng Thanh, xã Phù Hóa - huyện Quảng Trạch được đền bù thiệt hại, trong khi các trường hợp tương tự tại phường Quảng Phong không được đền bù; tiểu thương, cơ sở kinh doanh, chủ hộ nuôi tôm, lao động không thường xuyên, lao động đơn giản, nghề kéo lưới thuê và một số hoạt động khác liên quan đến khai thác, đánh bắt, kinh doanh thuỷ hải sản tại phường Quảng Phong, đến nay vẫn chưa được hưởng đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo giải quyết, trả lời (cử tri Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Xuân Thủy, Lê Anh Minh, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Thành Tân, Nguyễn Thị Liên, Phạm Thị Tâm, Nguyễn Văn Hệ, Nguyễn Thái Hùng - phường Quảng Phong).


UBND thị xã Ba Đồn trả lời:


Thực hiện Quyết định 1880/QĐ-TTg, thị xã Ba Đồn đã chi trả cho các đối tượng trên địa bàn phường Quảng Phong là 26.953.325.560đ. Cụ thể:
Đối tượng khai thác thủy sản: Tổng số tiền đền bù: 22.853.800.000đ. Trong đó: Chủ tàu 121 chiếc và 220 lao động.
Đối tượng nuôi trồng thủy sản: 4.099.525.560đ. Trường hợp chủ hồ nuôi tôm và lao động nuôi trên hồ đã được đền bù theo diện tích nuôi tôm được quy định tại Điều 2 Quyết định 1880/QĐ-TTg.
Đối tượng lao động đánh bắt, khai thác thủy hải sản không thường xuyên được quy định tại Quyết định 309/QĐ-TTg phường Quảng Phong: 145 người với số tiền chi trả 1.265.850.000đ.
Như vậy các đối tượng khai thác thủy sản thường xuyên, chủ hồ nuôi tôm, lao động khai thác thủy hải sản đơn giản không thường xuyên tại phường Quảng Phong đã được đền bù. Còn các đối tượng còn lại: tiểu thương, cơ sở kinh doanh, kéo lưới thuê và một số hoạt động khác liên quan đến kinh doanh thủy hải sản tại phường Quảng Phong không nằm trong phạm vi được bồi thường theo Quyết định 1880/QĐ-TTg và Quyết định 309/QĐ-TTg.


(Công văn số 902/UBND ngày 29/9/2017 của UBND thị xã Ba Đồn)


2. Cử tri đề nghị Tỉnh quan tâm miễn giảm học phí; hỗ trợ chế độ bảo hiểm y tế cho con em, người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại địa bàn thị xã Ba Đồn và một số nơi khác chưa được hưởng chính sách này (cử tri Nguyễn Thành Tân, Nguyễn Văn Thương - xã Quảng Phong).


- Về miễn giảm học phí, Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời:

 

UBND đã có Công văn số 1166/UBND-VX hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố và các Sở ban ngành liên quan thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh theo quy định. Theo đó trẻ em học mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên đại học thuộc hộ gia đình có cá nhân có tên trong danh sách bị thiệt hại do sự cố môi trường biển được UBND cấp huyện phê duyệt, ngoại trừ các đối tượng không phải đóng học phí hoặc được miễn 100% học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn phí giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021 và các văn bản hướng dẫn. Thời gian hỗ trợ tối đa 02 năm học (2016-2017, 2017-2018)…
Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn đến tất cả các trường trực thuộc và tất cả học sinh các trường phổ thông trực thuộc Sở là con em, người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại địa bàn thị xã Ba Đồn và một số nơi khác đều được hưởng chính sách này.


(Báo cáo số 1876/BC-SGDĐT ngày 26/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo)


- Về hỗ trợ chế độ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời:

 

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “xác dịnh thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế”, để đảm bảo quyền lợi cho đối tượng trong việc đi khám chữa bệnh, BHXH tỉnh đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 693/UBND-VX ngày 26/4/2017 về việc cấp thẻ BHYT cho đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển năm 2017 – 2018. Trong thời gian qua, BHXH tỉnh đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan và chính quyền địa phương để kịp thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn danh sách, cấp thẻ BHYT cho người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/6/2017. Tính đến 31/8/2017 toàn tỉnh đã cấp được 75.955 thẻ BHYT, trong đó thị xã Ba Đồn đã cấp 13.563 thẻ và phường Quảng Phong đã cấp 752 thẻ BHYT cho người dân có tên trong danh sách được UBND thị xã phê duyệt.
Như vậy, tính đến nay việc cấp thẻ BHYT cho người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển đã hoàn thành đầy đủ theo các Quyết định phê duyệt của UBND các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.


(Công văn số 950/BHXH-KTTN ngày 12/9/2017 của Bảo hiểm xã hội tỉnh)


3. Cử tri phản ánh: 54 hộ dân tại TDP Thọ Đơn, phường Quảng Thọ làm nghề khai thác, đánh bắt thuỷ, hải sản gần bờ nhưng không được hưởng chính sách đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển, lý do một số hộ dân kê khai không chính xác. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo rà soát, giải quyết để đảm bảo công bằng cho dân (cử tri Nguyễn Văn Mỉnh - phường Quảng Thọ).


UBND thị xã Ba Đồn trả lời:


Công tác kê khai và rà soát kê khai bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển tại TDP Thọ Đơn, được TDP Thọ Đơn và UBND phường Quảng Thọ thực hiện đúng quy trình theo hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
54 người dân đã được bồi thường thiệt hại theo Quyết định 309/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đúng quy định. Còn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Mỉnh, yêu cầu bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển theo Quyết định 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ cho 54 người dân chuyên đánh bắt thủy sản ruốc biển gần bờ, theo danh mục Ban hành kèm theo Quyết định 1880/QĐ-TTg là không đúng.


(Công văn số 902/UBND ngày 29/9/2017 của UBND thị xã Ba Đồn)


4. Đề nghị Tỉnh quan tâm, hỗ trợ mai táng phí cho người 80 tuổi trở lên khi họ qua đời (cử tri Trần Thị Ái - xã Quảng Thủy).


Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời:


Hiện nay, người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên thuộc các nhóm đối tượng như: người có công với cách mạng, hưu trí, mất sức lao động,... khi từ trần đều được hỗ trợ mai táng phí theo quy định đối với chế độ chính sách của mỗi nhóm đối tượng. Đối với người cao tuổi đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp thuộc nhóm đối tượng bảo trợ xã hội thì thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
Vấn đề cử tri kiến nghị còn mang tính chung chung, đề nghị cử tri nêu rõ hơn để được trả lời cụ thể.


(Công văn số 1329/SLĐTBXH-NCC ngày 29/9/2017 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội)


5. Cử tri có ý kiến: hiện nay, nhiều người có hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực y tế thôn bản chưa được đóng BHXH. Đề nghị Tỉnh quan tâm hỗ trợ (cử tri Hoàng Thăng Long - xã Quảng Tiên).


Sở Y tế trả lời:


Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội, Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 08/3/2013 của Bộ Y tế, Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ, nhân viên y tế thôn, bản không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.


(Công văn số 1613/SYT-KHTC ngày 29/9/2017 của Sở Y tế)


6. Cử tri Lê Hồng Quân - xã Quảng Trung tiếp tục có ý kiến: tuyến đường 559 đoạn qua các xã Quảng Lộc, Quảng Trung và Quảng Tiên nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng; lòng đường hẹp, lề đường bị sụt lún; phương tiện tham gia giao thông với lưu lượng lớn nên tai nạn thường xuyên xẩy ra. Đề nghị Tỉnh đầu tư nâng cấp.


Sở Giao thông Vận tải trả lời:


Đây là trục đường nối các xã vùng Nam thị xã Ba Đồn với huyện Tuyên Hoá, là tuyến đường giao thông chính phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực nên lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến hiện nay khá lớn. Trong những năm qua, Sở GTVT đã tiến hành sửa chữa mặt đường một số đoạn bị hư hỏng cục bộ để đảm bảo việc đi lại của nhân dân. Đối với các hư hỏng mới phát sinh, Sở GTVT sẽ có kế hoạch sửa chữa đảm bảo giao thông trong thời gian tới.
Hiện tại, mặt đường của Đường tỉnh 559 hẹp nên đã ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân; tuy nhiên, việc mở rộng tuyến đường không thực hiện được do hai bên đường nhà dân đã xây dựng. Để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng trên tuyến, UBND tỉnh cũng đã cho phép lập Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phía Nam cầu Quảng Hải đi ga Lạc Giao với quy mô nền đường rộng 7,5m do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư, thực hiện trong giai đoạn 2017-2020 từ nguồn vốn vay ADB; hướng tuyến đi song song với Đường tỉnh 559 trung bình 300m, khi được xây dựng hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.


(Công văn số 2147/SGTVT-KHTH ngày 29/9/2017 của Sở Giao thông Vận tải)


7. Cử tri Nguyễn Thị Duyên - TDP 5, phường Quảng Phong có ý kiến: Gia đình Bà và một số hộ lận cận bị nhiễm điện của đường dây 500KV. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo kiểm tra, kịp thời khắc phục để tránh ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của của các hộ dân.


Sở Công thương và Truyền tải điện Quảng Bình trả lời:


Tại thời điểm kiểm tra các nhà hộ dân lân cận phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn trong tháng 6 và tháng 7/2017 của Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ và Truyền tải điện Quảng Bình không phát hiện thấy hiện tượng nhiễm điện.
Kết quả đo cường độ điện trường tại nhà bà Nguyễn Thị Duyên nằm trong giới hạn cho phép theo Thông tư số 25/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp – Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc.
Truyền tải điện Quảng Bình cũng đã hướng dẫn cách nối đất an toàn các kết cấu kim loại của gia đình và sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật khi gia đình lắp đặt hệ thống nối đất an toàn.


(Công văn số 1053/SCT-QLNL ngày 27/9/2017 của Sở Công thương và Công văn số 843/QB-KT ngày 16/9/2017 của Truyền tải điện Quảng Bình)

[Trở về]