VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thị xã Ba Đồn sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII 
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Ba Đồn sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

1. Cử tri Nguyễn Xuân Thiện, xã Quảng Hòa đề nghị Tỉnh quan tâm có chính sách hỗ trợ người dân trong liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp.


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:


Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhất là chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả, đất vùng gò đồi sang cây trồng khác có hiệu quả hơn và thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa các doanh nghiệp với Hợp tác xã, Tổ hợp tác, nông dân theo cánh đồng lớn đang được tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Theo đó năm 2017, toàn tỉnh thực hiện chuyển đổi được trên 2.200 ha ở 20 cánh đồng, với sự tham gia của 07 doanh nghiệp cam kết tiêu thụ sản phẩm. Để khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết với các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, bên cạnh các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ; UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã có những chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tăng cường liên kết với các Hợp tác xã, Tổ hợp tác và nông dân trong sản xuất tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp lợi thế của địa phương. Đồng thời hằng năm tỉnh ưu tiên bố trí một phần ngân sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và thủy sản. Riêng năm 2018, trong tổng nguồn kinh phí hỗ trợ (15,5 tỷ đồng), UBND tỉnh đã phân bổ để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thủy sản 6,8 tỷ đồng; hỗ trợ liên kết sản xuất theo chuỗi, ứng dụng công nghệ cao 1,3 tỷ đồng. Số kinh phí này đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân khai cho các địa phương, đơn vị thực hiện, trong đó UBND thị xã Ba Đồn có kế hoạch đăng ký diện tích và được phân bổ 480 triệu đồng, hiện nay các đơn vị, địa phương đang triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ.


(Công văn số 463/SNN-KHTC ngày 14/3/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


2. Cử tri Nguyễn Lâm Trường, xã Quảng Lộc: đề nghị Tỉnh chỉ đạo giải quyết đối với các đối tượng còn tồn đọng gồm: thanh niên xung phong chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, gia đình người có công chưa được hưởng chế độ mai táng phí... tại xã Quảng Lộc.


UBND thị xã Ba Đồn trả lời:


UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Nội vụ, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã kiểm tra, rà soát đối với các đối tượng Thanh niên xung phong trên địa bàn thị xã. Theo đó, đối với đối tượng Thanh niên xung phong đã có Quyết định hưởng trợ cấp 01 lần của UBND tỉnh thì chế độ BHYT và mai tang phí đã được thực hiện đầy đủ theo quy định.


Đối với các đối tượng TNXP hồ sơ còn tồn đọng như ý kiến cử tri phản ánh; qua làm việc trực tiếp với cử tri Nguyễn Lâm Trường, cử tri có ý kiến: “Hội TNXP thị xã Ba Đồn hiện nay còn 82 hội viên chưa được hưởng chế độ BHYT theo Quyết định 40 của Thủ tướng Chính phủ, còn 8 trường hợp được hưởng mai tang phí theo Quyết định 40, đã làm hồ sơ nhưng chưa được hưởng”. Thực hiện Quyết định 40 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, thời gian vừa qua, Phòng Nội vụ thị xã đã tiếp nhận hồ sơ TNXP của các xã, phường nộp lên, trình Sở Nội vụ thẩm định và đã có Quyết định hưởng trợ cấp. Hiện tại, tại phòng Nội vụ thị xã không còn hồ sơ tồn đọng.


(Công văn số 254/UBND ngày 13/4/2018 của UBND thị xã Ba Đồn)


3. Cử tri Cao Ngọc Oánh, xã Quảng Hải phản ánh: Liệt sỹ Cao Văn Khanh, sinh năm 1957, hy sinh ngày 21/4/1984, quê quán: thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nguyên quán: Xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn. Hiện nay, hài cốt liệt sỹ Cao Văn Khanh được quy tập tại nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh (quy tập từ ngày 01/11/1991, khu M20, hàng 6, mộ số 05, địa chỉ: xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, Quận 9). Năm 2012, gia đình làm thủ tục phong tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhưng trong hồ sơ chỉ có tên chồng là liệt sỹ Cao Xuân Thủy, còn con đẻ là liệt sỹ Cao Văn Khanh không có trong danh sách tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình nên không làm được hồ sơ phong tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo xem xét, giải quyết.


Sở Lao động – Thường binh và Xã hội trả lời:


Trường hợp ông Cao Văn Khanh đã được suy tôn liệt sỹ và đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng Tổ quốc ghi công theo Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 20/12/2017.


Đề nghị cử tri liên hệ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để nhận Bằng Tổ quốc ghi công và hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đề nghị phong tặng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng theo quy định, gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.


(Công văn số 438/SLĐTBXH-NCC ngày 13/4/2018 của Sở Lao động – Thường binh và Xã hội)


4. Cử tri phản ánh: Gia đình người có công đã nhận được Bằng khen của UBND tỉnh về việc có công cất dấu tài sản trong những năm kháng chiến chống Mỹ; thân nhân các liệt sỹ thời kỳ chống Mỹ, chống Pháp đã nhận được Huân chương, Huy chương... tuy nhiên, đến nay chưa nhận được chế độ kèm theo, đề nghị Tỉnh quan tâm chỉ đạo, giải quyết (cử tri Cao Ngọc Oánh, xã Quảng Hải).


Sở Lao động – Thường binh và Xã hội trả lời:


- Vấn đề cử tri phản ánh là gia đình người có công đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về việc có công cất dấu tài sản trong những năm kháng chiến chống Mỹ thì hiện nay chưa có văn bản quy định giải quyết.


- Đối với thân nhân liệt sĩ nói riêng, thân nhân người có công có thành tích kháng chiến nói chung trong chống Mỹ, chống Pháp đã được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương, được giải quyết chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013, Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên, chỉ có quy định giải quyết đối với các trường hợp từ trần, hy sinh trước ngày 01/01/1995. Các trường hợp từ trần, hy sinh từ ngày 01/01/1995 trở về sau, hiện chưa có quy định (về mức trợ cấp) nên chưa thực hiện giải quyết trợ cấp một lần cho thân nhân.


(Công văn số 438/SLĐTBXH-NCC ngày 13/4/2018 của Sở Lao động – Thường binh và Xã hội)


5. Thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg về một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến, nhiều người đã làm hồ sơ được 2 năm nhưng đến nay chưa được giải quyết, đề nghị Tỉnh quan tâm chỉ đạo sớm giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho những người có công (cử tri Nguyễn Văn Hệ, phường Quảng Phong).


Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trả lời:


Thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg; qua khảo sát toàn tỉnh Quảng Bình có 36.586 đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Tính đến nay, Bộ CHQS tỉnh tiếp nhận 31.570 hồ sơ; đã tiến hành xét duyệt, báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 27.737 hồ sơ, Tư lệnh Quân khu 4 ra Quyết định trợ cấp cho 19.958 đối tượng, với số tiền trên 44 tỷ đồng (đối với thị xã Ba Đồn đã xét duyệt, thẩm định ở các cấp 2.739/3.283 hồ sơ khảo sát, Tư lệnh Quân khu ra Quyết định trợ cấp 9 đợt cho 1.361 đối tượng). Riêng phường Quảng Phong qua khảo sát có 190 đối tượng; đã báo cáo 185 đối tượng, hiện nay có 30 đối tượng đã được hưởng chế độ với số tiền là 69.500.000 đồng, số hồ sơ còn lại đang tích cực thẩm định, xét duyệt ở tỉnh, Quân khu và tổ chức chi trả cho các đối tượng khi có Quyết định của Tư lệnh Quân khu.


Đối với trường hợp của ông Nguyễn Văn Hệ, nguyên nhân chậm trễ là do quá trình thiết lập hồ sơ hưởng chế độ ông Nguyễn Văn Hệ kê khai chưa đầy đủ, thiếu cơ sở pháp lý; đồng thời việc hướng dẫn của Hội đồng chính sách phường, Ban Chỉ đạo thị xã và cán bộ trực tiếp làm công tác chính sách cho đối tượng chưa chặt chẽ nên hồ sơ phải trả lại nhiều lần làm phiền hà cho đối tượng.


Hiện nay Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tiếp nhận, thụ lý hồ sơ, giải quyết chế độ cho đối tượng bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, đúng quy trình; tăng cường đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hồ sơ, phấn đấu Quý II/2018 cơ bản hoàn thành việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến trên địa bàn tỉnh.


(Công văn số 897/BCH-CT ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)


6. Cử tri đề nghị Tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp các tuyến đường bê tông liên thôn, liên xã tại các xã Vùng Nam thị xã Ba Đồn, vì hiện nay nhiều tuyến đường đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.


UBND thị xã Ba Đồn trả lời:


Thực trạng các tuyến đường tại các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn hiện nay đang xuống cấp trầm trọng do điều kiện tự nhiên hàng năm bị ngập lụt, nhà dân ở sát đường không thoát được nước về mùa mưa, đường hẹp phương tiện qua lại nhiều, quá trình xuống cấp diễn ra nhanh chóng trong lúc các xã không có kinh phí để bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, phản ánh của cử tri là đúng thực tế. Năm 2017, 2018, UBND thị xã đã bố trí nguồn ngân sách hơn 3 tỷ đồng để duy tu, sửa chữa các tuyến đường liên xã, do đó, hiện nay các tuyến đường liên xã cơ bản đảm bảo giao thông thông suốt.


Riêng các tuyến đường xã, thôn, UBND thị xã đã và đang có chủ trương xin hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh, huy động ngân sách thị xã và nguồn từ các xã cùng với sự đóng góp của nhân dân để xây dựng nông thôn mới theo lộ trình.


(Công văn số 254/UBND ngày 13/4/2018 của UBND thị xã Ba Đồn)

[Trở về]