VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thị xã Ba Đồn sau Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Ba Đồn sau Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 

1. Cử tri Hoàng Thị Hoài, xã Quảng Minh kiến nghị: Chế độ thương tật của Bà đã bị cắt từ năm 2006, Bà đã có đơn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị Tỉnh kiểm tra, trả lời cho cử tri được biết.


Trả lời:

Trường hợp bà Hoàng Thị Hoài ở xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn là người hưởng chính sách như thương binh, được nhận trợ cấp từ 16/01/2002 (hồ sơ do Tỉnh Đoàn xét duyệt và cấp giấy chứng nhận bị thương số 1484 ngày 5/12/2001).

Sau khi tiếp nhận đơn của nhân dân tố cáo bà Hoàng Thị Hoài giả thanh niên xung phong (TNXP) để hưởng chế độ người hưởng chính sách như thương binh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo thành lập Tổ giải quyết và phối hợp Huyện Đoàn Quảng Trạch kiểm tra, xác minh và kết luận: “Bà Hoàng Thị Hoài trong kháng chiến không tham gia lực lượng TNXP, không đủ điều kiện hưởng chính sách như TNXP”.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã quyết định thu hồi Kỷ niệm chương TNXP và Giấy chứng nhận bị thương số 1484 ngày 5/12/2001, đồng thời đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đình chỉ trợ cấp người hưởng chính sách như thương binh đối với bà Hoàng Thị Hoài.

Ngày 29/8/2006, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 310/QĐ-SLĐTBXH về việc thu hồi quyền lợi, chế độ trợ cấp người hưởng chính sách như thương binh đối với bà Hoàng Thị Hoài là đúng quy định và đúng thẩm quyền.

(Theo Công văn số 367/SLĐTBXH-NCC ngày 28/3/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII)

2. Cử tri Hoàng Văn Dụng - xóm Nam, xã Quảng Minh kiến nghị: Năm 1975, anh trai ông là Hoàng Văn Dùng giám định tỷ lệ thương tật nhưng không được hưởng chế độ thương tật. Ông đã có đơn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở đã có kết quả giải quyết nhưng UBND xã Quảng Minh thông báo kết quả anh trai ông không được hưởng chế độ chính sách. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo kiểm tra, giải quyết.

Trả lời:


Qua làm việc trực tiếp với cử tri và kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại UBND xã Quảng Minh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã thì đối tượng chính sách mà cử tri kiến nghị là ông Hoàng Văn Dùm, xã Quảng Minh.

Thực hiện công văn số 83/LĐTBXH ngày 13/3/2006 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc kiểm tra hồ sơ thương binh tồn đọng xã Quảng Minh, UBND huyện Quảng Trạch (cũ) đã có Công văn số 245/UBND ngày 20/3/2006 chỉ đạo UBND xã Quảng Minh tổ chức kiểm tra, báo cáo kết quả rà soát đối tượng theo danh sách Sở LĐ-TB&XH thông báo. Phòng Nội vụ - Lao động TB&XH đã trực tiếp cùng với lãnh đạo xã Quảng Minh tiến hành rà soát lại trong 31 đối tượng làm chế độ thương binh, trong đó có 10 trường hợp đã giám định thương tật (trường hợp của ông Hoàng Văn Dùm tỷ lệ thương tật đã giám định là 22%) và 21 trường hợp còn lại chưa giám định tỷ lệ thương tật.

Qua rà soát, UBND huyện Quảng Trạch (cũ) đã có Báo cáo số 20/BC-UBND ngày 05/3/2007 về việc Báo cáo công tác tổ chức rà soát thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và các đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học. UBND huyện Quảng Trạch (cũ) đề nghị dừng giải quyết chế độ hưởng chính sách như thương binh đối với 29 trường hợp (08 trường hợp đã có kết quả giám định tỷ lệ thương tật và 21 trường hợp chưa giám định tỷ lệ thương tật) có danh sách kèm theo.

Căn cứ Biên bản họp rà soát lại các đối tượng hưởng chính sách thương binh ngày 02/10/2008 của Hội đồng thi đua khen thưởng xã Quảng Minh họp xét 27 trường hợp không đủ điều kiện hưởng, trong đó có trường hợp ông Hoàng Văn Dùm (kèm theo Biên bản họp ngày 02/10/2008 của UBND xã Quảng Minh).

Trên cơ sở biên bản xác minh 02 người làm chứng đối với hồ sơ của ông Hoàng Văn Dùm do UBND xã Quảng Minh tiến hành xác minh ngày 02/4/2019 thì thời gian bị thương của ông Hoàng Văn Dùm không trùng khớp với thời gian bị thương do 02 người làm chứng khai (theo bản khai trong hồ sơ đề nghị hưởng chính sách thương binh ông Hoàng Văn Dùm bị thương năm 1966, theo biên bản xác minh thì ông Hoàng Tia khai ông Hoàng Văn Dùm bị thương tháng 01/1967; ông Trương Minh Diều khai ông Hoàng Văn Dùm bị thương năm 1968).

(Theo Công văn số 307/UBND ngày 08/4/2019 của UBND thị xã Ba Đồn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII)


3. Cử tri Cao Ngọc Oánh, xã Quảng Hải kiến nghị: Từ tháng 3/2018, ông đã lập hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho bà Cao Thị Khảnh (sinh năm 1930, xã Quảng Hải, có chồng và con đẻ là liệt sỹ) nhưng đến nay chưa được giải quyết. Đề nghị cơ quan chức năng cho biết tiến độ giải quyết đến nay như thế nào?


Trả lời:

Ngày 23/01/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhận được Quyết định số 2505/QĐ-CTN ngày 28/12/2018 của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 09 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Bình, trong đó có mẹ Cao Thị Khảnh.


Đề nghị cử tri liên hệ UBND xã Quảng Hải để được hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng theo quy định.


(Theo Công văn số 367/SLĐTBXH-NCC ngày 28/3/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII)


4. Cử tri Trương Quang Mảy phản ánh: Có tình trạng hưởng chế độ chất độc hoá học sai quy định tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn. Đề nghị cơ quan chức năng tiến hành rà soát, thanh tra, kiểm tra tổng thể việc hưởng chế độ trên tại phường Quảng Thuận?


Trả lời:

Năm 2014, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được nhiều đơn của công dân phường Quảng Thuận, trong đó có đơn tố cáo của ông Trương Quang Mảy phản ánh nhiều đối tượng ở địa phương hưởng chế độ người có công với cách mạng không đúng quy định.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 2563/QĐ-SLĐTBXH ngày 18/06/2015 thành lập Đoàn thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng (trong đó tập trung kiểm tra chế độ CĐHH) tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn.

Đoàn Thanh tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh 64 đối tượng đang hưởng chế độ CĐHH; trong đó, người hoạt động kháng chiến 22 đối tượng; con đẻ người hoạt động kháng chiến 42 đối tượng. Qua thanh tra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kết luận số 1586/KL-SLĐTBXH ngày 31/12/2015 kiến nghị đình chỉ, thu hồi chế độ CĐHH của 27 đối tượng, gồm 04 đối tượng người hoạt động kháng chiến và 23 đối tượng con đẻ của họ.

Sau khi ban hành Quyết định thu hồi chế độ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được đơn của một số công dân phường Quảng Thuận không đồng tình với kết luận thu hồi chế độ CĐHH của Đoàn Thanh tra; ông Trương Quang Mảy có đơn tố cáo Đoàn thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc không minh bạch, nhận hối lộ của những người hưởng sai chế độ, có hành vi trù dập người tố cáo, đồng thời tố cáo tiếp một số đối tượng liệt sĩ, thương binh, CĐHH và hưu trí khác ở phường Quảng Thuận hưởng chế độ không đúng quy định. Ngày 25/3/2016, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trực tiếp đối thoại tại Sở với 06 trường hợp chưa đồng tình với Kết luận số 1586/KL-SLĐTBXH. Qua đối thoại các đối tượng đều thừa nhận Kết luận số 1586/KL-SLĐTBXH là đúng, tuy nhiên vẫn đề nghị Lãnh đạo Sở xem xét lại các trường hợp có tham gia kháng chiến, có hoàn cảnh khó khăn.

Riêng ông Trương Quang Mảy vẫn không đồng tình và tiếp tục gửi đơn tố cáo đến Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh. Trước tình hình trên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 2238/QĐ-SLĐTBXH ngày 20/06/2016 về việc thụ lý đơn tố cáo của ông Trương Quang Mảy và thành lập Đoàn xác minh nội dung đơn tố cáo. Đoàn xác minh làm việc gần 3 tháng với người tố cáo và các nhân chứng biết sự việc; kiểm tra, xác minh 78 đối tượng đang hưởng chế độ CĐHH (26 đối tượng người hoạt động kháng chiến và 52 con đẻ của họ); tổ chức họp dân; xác minh tại các cơ quan, ban, ngành có liên quan và đối chiếu tài liệu, chứng cứ, các quy định của pháp luật. Ngày 12/9/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kết luận số 1171/KL-SLĐTBXH, theo đó đã kiến nghị đình chỉ chế độ 04 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH và 10 con đẻ của họ (do không có giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động ở vùng Mỹ rải CĐHH hoặc không có con bị dị dạng dị tật).

Như vậy, qua cuộc thanh tra năm 2015 và thành lập Đoàn xác minh giải quyết tố cáo năm 2016, tại phường Quảng Thuận có tổng số đối tượng CĐHH bị thu hồi chế độ là 37 đối tượng; trong đó có 08 đối tượng trực tiếp, 29 đối tượng gián tiếp. Kể từ khi ban hành Kết luận nội dung tố cáo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không nhận được bất cứ đơn khiếu nại, kiến nghị của các đối tượng bị đình chỉ chế độ, thể hiện sự nhất trí, đồng tình cao với Kết luận nội dung tố cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Riêng ông Trương Quang Mảy vẫn không đồng tình, tiếp tục gửi đơn tố cáo Đoàn thanh tra chính sách người có công năm 2015, Đoàn xác minh nội dung tố cáo năm 2016 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến các cơ quan của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương. Do đó, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh tiến hành kiểm tra, rà soát lại quá trình xác minh, giải quyết các nội dung tố cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Qua rà soát, UBND tỉnh đã có Công văn số 2168/UBND-NC ngày 14/12/2016, kết luận các nội dung tố cáo đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện đúng quy trình, thủ tục giải quyết tố cáo, thực hiện xác minh cụ thể để kết luận các nội dung tố cáo theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, ông Trương Quang Mảy vẫn không đồng tình, tiếp tục có đơn tố cáo gửi đến lãnh đạo tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền.

Để kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn, làm rõ những vướng mắc trong việc giải quyết chế độ chính sách người có công với cách mạng tại phường Quảng Thuận và sớm ổn định tình hình, ngày 23 tháng 8 năm 2017 lãnh đạo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với lãnh đạo UBND thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị đối thoại với Nhân dân tại phường Quảng Thuận. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQVN, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Ba Đồn; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các tổ chức đoàn thể phường Quảng Thuận và 450 người dân của phường Quảng Thuận cùng tham gia. Tại Hội nghị đối thoại cũng như thông báo kết quả đối thoại, các văn bản trả lời đơn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn việc ông Trương Quang Mảy tiếp tục tố cáo, phản ánh một số đối tượng trên địa bàn phường Quảng Thuận man khai hồ sơ để hưởng chế độ CĐHH thì phải cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo. Tuy nhiên, trong thời gian qua ông Trương Quang Mảy gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan có thẩm quyền nhưng không cung cấp được các thông tin, tài liệu, chứng cứ cụ thể. Vì vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không có cơ sở để xem xét giải quyết theo quy định.

(Theo Công văn số 367/SLĐTBXH-NCC ngày 28/3/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII)


5. Cử tri Hoàng Phú Thọ, xã Quảng Tiên: Đề nghị Tỉnh có ý kiến chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý việc khai thác cát tại vùng giáp ranh giữa xã Quảng Tiên và Quảng Liên.


Trả lời:


Từ ngày 25/02 đến ngày 26/02/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với chính quyền các địa phương đã tiến hành kiểm tra, xác minh, kiến nghị của cử tri; qua kiểm tra và theo báo cáo của địa phương cho thấy nội dung cử tri phản ánh là đúng thực tế.


Từ kết quả kiểm tra, nắm bắt tình hình, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp liên ngành có sự tham gia của UBND các huyện, thị xã và các xã, phường nơi có tình trạng khai thác cát lòng sông trái phép đang diễn ra để xác định, phân tích nguyên nhân, bàn giải pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước và xử lý có hiệu quả tình trạng khai thác cát lòng sông trái phép trên địa bàn tỉnh. Qua thảo luận thống nhất tại phiên họp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo và đề xuất với UBND tỉnh tại Công văn số 429/STNMT-TTr ngày 15/3/2019. UBND tỉnh đã có Văn bản số 413/UBND-TNMT ngày 29/3/2019, chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các ngành thực hiện các giải pháp để xử lý và ngăn chặn tình trạng khai thác cát lòng sông trái phép, trong đó: Giao UBND các huyện, thị xã kiện toàn và duy trì thường xuyên 24/24 giờ hoạt động của các tổ kiểm tra liên ngành cấp huyện, chỉ đạo các xã, phường tăng cường tuần tra, phối hợp cung cấp thông tin cho tổ kiểm tra liên ngành huyện xử lý kịp thời các trường hợp khai thác trái phép và thực hiện trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; Sở Giao thông - Vận tải chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã xử lý các bến bãi trái phép, rà soát quy hoạch bến thủy nội địa phù hợp với quy hoạch khoáng sản; Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường kiểm tra nguồn gốc, chất lượng cát sỏi lưu thông tiêu thụ trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chỉ đạo cắt điện đối với các bến bãi tập kết cát, sỏi trái phép; Công an tỉnh chủ trì cùng Sở tài nguyên và Môi trường thành lập đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh để xử lý các trường hợp khai thác trái phép; Sở Tài chính tham mưu cấp kinh phí cho hoạt động bảo vệ khoáng sản chưa khai thác cho các huyện, thị xã, các xã phường và đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh. Hiện nay, các ngành, các địa phương đang quyết liệt triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh đang xúc tiến thành lập đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh để đấu tranh, xử lý kiềm chế tình trạng khai thác cát lòng sông trái phép.

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục theo dõi, đồng thời phối hợp tốt với các ngành, địa phương để tăng cường kiểm tra, hướng dẫn xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm.

(Theo Báo cáo số 42/BC-STNMT ngày 09/4/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII)


6. Cử tri Hoàng Phú Thọ, xã Quảng Tiên: Đề nghị Tỉnh có ý kiến chỉ đạo nghiên cứu, khảo sát để có đường gom dân sinh tại đoạn giao cắt giữa đường sắt và đường giao thông tại xã Quảng Tiên đảm bảo an toàn cho người dân.


Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị, năm 2018 Bộ GTVT đã lập Đề án xử lý các vị trí đường ngang, lối đi tự mở để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường sắt Quốc gia. Qua nghiên cứu dự thảo theo đề nghị của Cục đường sắt Việt Nam, UBND thị xã Ba Đồn đã có văn trả lời số 1154/UBND ngày 10/12/2018 về việc tham gia ý kiến cho dự thảo đề án xử lý các vị trí đường ngang, lối đi tự mở để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường sắt Quốc gia. Như vậy, đề nghị cử tri chờ Bộ GTVT triển khai đề án.

(Theo Công văn số 307/UBND ngày 08/4/2019 của UBND thị xã Ba Đồn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII)

[Trở về]