VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tuyên Hóa trước Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tuyên Hóa trước Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 1. Cử tri xã Thanh Hóa: Đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg và Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 và Quyết định về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025. Hai quyết định này đã có hiệu lực từ năm 2016 nhưng đến nay chưa được tổ chức thực hiện. Trong khi đó nhu cầu của các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc ít người là rất cần thiết, đặc biệt là các nhu cầu về: nước sạch, nâng cấp sửa chữa công trình thủy lợi…

Trả lời:

Ngày 31/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2085/QĐ-TTg phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định số 2086/QĐ-TTg phê duyệ Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025.
Ngay sau khi Quyết định số 2085/QĐ-TTg và Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện có liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt: Đề án chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2020 (tại Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh); Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dân tộc Chứt tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2025 (tại Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh).

Ngày 06/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1488/QĐ-TTg về bổ sung dự toán năm 2018 cho các địa phương, tỉnh Quảng Bình được Trung ương phân bổ 11.321 triệu đồng để thực hiện các chính sách đặc thù đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số (trong đó: Quyết định 2085/QĐ-TTg là 1.668 triệu đồng; Quyết định số 2086/QĐ-TTg là 9.653 triệu đồng).

Tại Quyết định số 70a/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019, kinh phí thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg và Quyết đinh 2086 được phân bổ 10.026 triệu đồng (trong đó: Quyết định 2085/QĐ-TTg là 8.036 triệu đồng; Quyết định 2086/QĐ-TTg là 1.990 triệu đồng).
Hiện nay, Ban Dân tộc đang phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân khai kinh phí giao cho UBND các huyện thực hiện chính sách.

(Theo Công văn số 211/BDT-KHTTr ngày 26/6/2019 của Ban Dân tộc về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII)

2. Cử tri xã Thanh Hóa: Đề nghị UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh xem xét, sớm triển khai Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020” để góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đang diễn ra trong cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Trả lời:

Huyện Tuyên Hóa có 4 bản thuộc 2 xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung (gồm Bản Cáo, Bản Chuối, Bản Kè (xã Lâm Hóa); Bản Cà Xen (xã Thanh Hóa), thuộc đối tượng thực hiện của Đề án.


Sau khi có Quyết định 498/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện đề án trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020 (Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh). Ban Dân tộc đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện từ năm 2016 đến nay và đã góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số.

(Theo Công văn số 211/BDT-KHTTr ngày 26/6/2019 của Ban Dân tộc về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII)

3. Cử tri xã Lâm Hóa: Đề nghị tỉnh có chính sách giải quyết tạo việc làm cho con em đồng bào dân tộc thiểu số đã qua đào tạo tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học hoặc trường đào tạo nghề.

Trả lời:

Hiện nay, tỉnh chưa có chính sách giải quyết, tạo việc làm cho con em đồng bào dân tộc thiểu số đã qua đào tạo tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, trường đào tạo nghề. Tuy nhiên, trong quá trình giáo dục, đào tạo học sinh người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã được quan tâm, thụ hưởng nhiều chính sách ưu đãi của nhà nước như: chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 theo Nghị định 86/2015/NĐ - CP của Chính phủ; chính sách hỗ trợ học sinh và Trường phổ thông ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ; chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo Nghị định 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ... Do đó, UBND huyện đề nghị con em người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí được hỗ trợ, cố gắng khắc phục khó khăn, chăm lo học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng để tham gia thi tuyển vào làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc bằng những kiến thức đã được đào tạo, mạnh dạn vay vốn để khởi nghiệp theo Đề án “đào tạo nghề cho lao động nông thôn và xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài” mà huyện đang triển khai thực hiện.

(Theo Báo cáo số 96/BC-UBND ngày 01/7/2019 của UBND huyện Tuyên Hóa về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII)

4. Cử tri xã Phong Hóa: Đề nghị tỉnh xem xét quy hoạch, sớm triển khai xây dựng Quảng trường Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Quảng Bình để nhân dân tưởng nhớ và ghi ơn Đại tướng.

Trả lời:

Về quy hoạch: UBND tỉnh đã phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết các lô đất có ký hiệu OM2, OHC2, OM3, OM6, OM7, BDX1, TMN, DVTM3 thuộc Quy hoạch chi tiết khu vực hai bên tuyến đường 36m xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới tại Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 05/10/2017; trong đó, Quảng trường Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được quy hoạch bố trí tại khu vực gần nút giao thông ngã 5 của 2 tuyến đường 36m và đường Võ Nguyên Giáp thuộc xã Bảo Ninh với diện tích 22.798,24m2 (lô đất có ký hiệu TĐ-VH - Đất tượng đài và vườn hoa cây xanh).

Về việc triển khai xây dựng Quảng trường Đại tướng Võ Nguyên Giáp: UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án xây dựng Tượng đài và vườn hoa Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 10/8/2017; trong đó đã xác định cụ thể về vị trí, quy mô, nguồn vốn (sáu mươi lăm tỷ đồng) thời gian thực hiện (từ 2018 - 2020). Đồng thời đã giao Sở Văn hóa - Thể thao có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo để thực hiện các nội dung của Đề án.

(Theo Công văn số 2070/SXD-QLXD ngày 24/6/2019 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII)

5. Cử tri huyện Tuyên Hóa: Đề nghị tỉnh, Cục Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường; có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, mua bán, sản xuất hàng nhái, hàng giả, hàng hóa không đảm bảo chất lượng.

Trả lời:

1. Về công tác quản lý, kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường

Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường Quảng Bình đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường, đồng thời phối hợp với các Sở, ban ngành trong tỉnh theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường hàng hóa và chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.
Bên cạnh đó, Cục Quản lý thị trường cũng đã chủ động trong công tác quản lý điều hành, bám sát các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; chú trọng công tác quản lý địa bàn, đẩy mạnh hoạt động truyên truyền, phổ biến và hướng dẫn những quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ; gắn với hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm. Nhiều vụ vi phạm có tính chất mới, quy mô lớn, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương cũng đã được Cục Quản lý thị trường Quảng Bình phát hiện và phối hợp cùng các lực lượng chức năng xử lý.
Điển hình vào ngày 16/01/2019, Đội Quản lý thị trường số 7 đã phát hiện 40 cái amply hiệu JARGUAR SUHYOUNG, PA-506N giả nguồn gốc xuất xứ của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Điện tử Hùng Việt Phát có địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xét thấy hành vi sản xuất hàng hóa của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Điện tử Hùng Việt Phát có dấu hiệu tội phạm, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã chuyển tang vật và hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý.
- Ngày 20/5/2019, Đội Quản lý thị trường số 3 đã phát hiện 16,7 kg pháo nổ do ông Tạ Văn Thiện có địa chỉ tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội vận chuyển trên xe ô tô tải biển kiểm soát 29C - 938.79. Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã có văn bản đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện và đối tượng vi phạm để tiếp tục điều tra làm rõ dấu hiệu tội phạm của ông Tạ Văn Thiện theo quy định của pháp luật.

*Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm 6 tháng đầu năm 2019

6 tháng đầu năm 2019, lực lượng quản lý thị trường Quảng Bình đã kiểm tra 983 vụ, phát hiện 461 vụ vi phạm; đã xử lý 459 vụ vi phạm gồm 515 hành vi vi phạm, trong đó: phạt tiền 481 hành vi, tịch thu hàng hóa không xác định người vi phạm 34 hành vi. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, tiền bán hàng tịch thu, trị giá hàng tịch thu chưa bán, hàng tiêu hủy 6.364.630.000 đồng, trong đó: tiền xử phạt vi phạm hành chính 1.837.900.000 đồng, tiền bán hàng tịch thu 2.481.404.000 đồng; trị giá hàng tịch thu chưa bán ước tính 1.620.270.000 đồng; trị giá hàng hóa xử lý tịch thu tiêu hủy, buộc tiêu hủy tại chổ ước tính 425.056.000 đồng
Số tiền đã nộp ngân sách nhà nước: 4.348.464.000 đồng. Tạm giữ hàng hóa trị giá ước tính 2.044.690.000 đồng
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Cục Quản lý thị trường Quảng Bình đã chuyển giao hồ sơ, tang vật 04 vụ/04 đối tượng có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan Công an để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Tang vật vi phạm đã chuyển giao là: 29,4 kg pháo các loại; 18.600 bao thuốc lá điếu các hiệu và 40 cái amply giả nguồn gốc xuất xứ.

2. Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, hàng hóa không đảm bảo chất lượng

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh Quảng Bình, Ban Chỉ đạo VSATTP tỉnh về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã xác định công tác kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của năm và đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, kiểm soát về an toàn thực phẩm, trong đó tập trung cao điểm vào các dịp Tết Nguyên đán, các lễ hội, mùa du lịch…; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát về vệ sinh an toàn thực phẩm, cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành; chủ trì tổ chức kiểm tra, xử lý việc mua bán các mặt hàng thực phẩm giả, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm như quá hạn sử dụng, kém chất lượng, mất phẩm chất, thực hiện không đúng quy định về ghi nhãn hàng hoá và các quy định, điều kiện về an toàn vệ sinh cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh và chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cử cán bộ tham gia các đoàn thanh, kiểm tra liên ngành của do UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã về An toàn thực phẩm trong các dịp Tết Nguyên đán, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019…

* Kết quả kiểm tra, kiểm soát về VSATTP 6 tháng đầu năm 2019

Trong công tác kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kết quả đạt được như sau:
Đã kiểm tra 244 trường hợp, phát hiện và xử lý 86 hành vi vi phạm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và trị giá hàng hóa vi phạm bị xử lý là 241.007.000 đồng; trong đó: Số tiền xử phạt hành chính là 96.050.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm bị xử lý là 144.957.000 đồng.
Điển hình vào hồi 01 giờ 30 phút sáng ngày 28/3/2019, tại km 955 quốc lộ 15 thuộc địa phận huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình, Đội QLTT số 7 đã phối hợp với Đội TTKS số 6 Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đón dừng và tiến hành kiểm tra đối với xe ô tô mang BKS Lào N2 - 4950 do ông Trần Đức Phúc trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An điều khiển và phát hiện trên xe có vận chuyển 260 kg nội tạng động vật bao gồm gan lợn, ruột lợn, gan bò, mật bò được đóng trong các thùng xốp không có nhãn mác, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm dịch. Toàn bộ số nội tạng này đã bốc mùi hôi thối, có hiện tượng đổi màu. Qua đấu tranh khai thác, tài xế Phúc khai nhận đang vận chuyển số hàng trên từ Nghệ An (là tỉnh đã công bố phát hiện dịch tả lợn Châu Phi) vào phía Nam tiêu thụ thì bị bắt giữ. Đội trưởng Đội QLTT số 7 đã xử phạt theo thẩm quyền đối với ông Trần Đức Phúc và phối hợp với cơ quan thú y tiến hành xử lý tiêu độc khử trùng và tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định về an toàn thú y.

Vào sáng ngày 22/5/2019, Đội Quản lý thị trường số 3 đã phát hiện xe ô tô khách giường nằm mang BKS 74B-006.06 do lái xe Phạm Văn Đức có địa chỉ tại phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị điều khiển theo hướng Nam – Bắc vận chuyển 460 kg nội tạng động vật (lòng lợn) và sản phẩm động vật (tai lợn) chứa trong 6 thùng xốp không dán tem niêm phong vệ sinh thú y, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, theo lời khai của ông Phạm Văn Đức số nội tạng động vật này được vận chuyển từ thành phố Huế đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3 đã xử phạt theo thẩm quyền đối với ông Phạm Văn Đức và buộc ông Phạm Văn Đức tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật nêu trên.
Qua kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, Cục Quản lý thị trường sẽ tăng cường chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường; đặc biệt là công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng hóa không đảm bảo chất lượng. Tập trung cao điểm kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm trong các dịp lễ hội, mùa du lịch, dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Tăng cường công tác phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát về chất lượng an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm khi phát hiện hành vi vi phạm. Song song với công tác kiểm tra là hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, Luật an toàn thực phẩm và các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm tới các chủ thể kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

(Theo Công văn số 296/CQLTT-NVTH ngày 25/6/2019 của Cục Quản lý Thị trường về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII)

6. Cử tri xã Thanh Hóa: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khảo sát và cắm thêm biển báo giới hạn tốc độ các phương tiện tham gia giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua xã Lâm Hóa và xã Thanh Hóa huyện Tuyên Hóa. Trong thời gian qua, đoạn đường này xảy ra nhiều vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng do không làm chủ tốc độ.

Trả lời:

Theo phân cấp quản lý, đoạn đường Hồ Chí Minh qua các xã Lâm Hóa và Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa do Cục Quản lý Đường bộ II là cơ quan quản lý khu vực của Tổng cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì (trực tiếp là Chi cục Quản lý Đường bộ II.3 thông qua hình thức hợp đồng bảo trì với Công ty Cổ phần 496). Việc quản lý, khai thác và bảo trì do Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Quản lý Đường bộ II tổ chức thực hiện.

Đối với nội dung cử tri đề nghị khảo sát và cắm thêm biển báo giới hạn tốc độ các phương tiện tham gia giao thông, sau khi nhận được ý kiến của cử tri, Sở GTVT đã có Công văn số 1586/SGTVT-KHTH ngày 21/6/2019 gửi Chi cục Quản lý Đường bộ II.3, Công ty Cổ phần 496 đề nghị tổ chức kiểm tra và có văn bản phúc đáp theo các nội dung kiến nghị của cử tri.

Đối với nội dung trong thời gian qua, đoạn đường này xảy ra nhiều vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng do không làm chủ tốc độ như cử tri phản ánh thuộc về ý thức tuân thủ, chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân; trên cơ sở kiến nghị của cử tri, Sở GTVT đã có văn bản gửi Công an tỉnh đề nghị tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm để lập lại trật tự an toàn giao thông. Về phía Sở GTVT đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở tích cực phối hợp với lực lượng Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời xử lý các vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

(Theo Công văn số 1603/SGTVT-KHTH ngày 25/6/2019 của Sở Giao thông Vận tải về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII)

CB (Văn phòng HĐND tỉnh)

[Trở về]