VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tuyên Hóa trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tuyên Hóa trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

1. Cử tri huyện Tuyên Hóa có ý kiến: Theo quy định hiện nay, các đơn vị sự nghiệp công lập không được hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là trong ngành giáo dục (trong khi số lượng biên chế nghỉ hưu, thuyên chuyển công tác chưa có bổ sung). Đề nghị tỉnh xem xét có quy định phù hợp hoặc bổ sung kịp thời nguồn nhân lực để đảm bảo chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.


Trả lời:


Thực hiện Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; ngày 25/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 107/UBND-NC về việc thực hiện quy định về tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức và chấm dứt hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ ở vị trí việc làm được xác định là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động.

Theo quy định phân cấp về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức ban hành theo Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh, việc tuyển dụng viên chức thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, vì vậy, đề nghị UBND huyện Tuyên Hóa tiến hành rà soát số biên chế chưa sử dụng và thực trạng đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc để xây dựng kế hoạch và triển khai tuyển dụng viên chức, đảm bảo đủ số lượng, phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu theo quy định, nhằm đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.


(Căn cứ Công văn số 1631/SNV-CBCCVC ngày 29/11/2019 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII)

2. Cử tri huyện Tuyên Hóa phản ánh: Hiện nay, Trạm Y tế xã đã bàn giao về Trung tâm Y tế huyện quản lý, trong đó có một số Trạm đã xuống cấp nhưng chưa được đầu tư cải tạo, sửa chữa kịp thời (do Trạm Y tế xã trực thuộc Trung tâm Y tế huyện, vì vậy việc đầu tư sửa chữa nâng cấp hoặc hỗ trợ xây dựng các hạng mục của Trạm Y tế phục vụ cho việc xây dựng xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện), điều này ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh của các trạm, ảnh hưởng đến việc thực hiện xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ, đồng thời có hướng dẫn cụ thể để tạo thuận lợi trong việc cấp kinh phí cải tạo, sửa chữa các Trạm Y tế.


Trả lời:


Thực hiện Quyết định 3904/ QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh, về việc đổi tên và chuyển trạm y tế xã về Trung tâm y tế cấp huyện quản lý, từ ngày 01 tháng 03 năm 2017, trạm y tế các xã trên địa bàn huyện Tuyên Hoá đã chuyển về Trung tâm y tế huyện quản lý, gồm: Công tác chuyên môn, nhân lực, tài chính, tài sản là trang thiết bị. Riêng đất, nhà làm việc, công trình sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất của trạm y tế vẫn chưa bàn giao xong, hiện đang do UBND huyện Tuyên Hoá và UBND các xã quản lý.


Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020, đến nay huyện Tuyên Hoá đã có 19/20 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Tuy nhiên, có một số trạm y tế cơ sở hạ tầng do được đầu tư xây dựng từ khá lâu, nay hư hỏng, xuống cấp, cần được đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp.

Giai đoạn 2020 - 2024, Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở (vay vốn Ngân hàng Thế giới) dự kiến sẽ hỗ trợ đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất cho một số trạm y tế thuộc huyện Tuyên Hoá. Các xã còn lại (không nằm trong dự án), Sở Y tế sẽ đề nghị tỉnh, huyện Tuyên Hoá quan tâm, hỗ trợ thêm nguồn vốn để cải tạo, nâng cấp các trạm y tế xã để đảm bảo phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân.

Về phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách để cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cho trạm y tế tuyến xã, sau khi hoàn thành công tác bàn giao về cơ sở vật chất, Sở Y tế sẽ đề xuất với UBND tỉnh có Quy chế phối hợp, hướng dẫn các huyện, xã bố trí kinh phí đầu tư cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cho trạm y tế trên địa bàn gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

(Căn cứ Công văn số 2705/SYT-KHTC ngày 03/12/2019 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII)

3. Cử tri xã Nam Hóa phản ánh: Hiện nay, mức trợ cấp xã hội đối với người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật, nạn nhân chất độc hóa học đã được Nhà nước quy định cụ thể, tuy nhiên mức trợ cấp còn rất thấp. Vì vậy, đề nghị tỉnh quan tâm, xem xét có chính sách hỗ trợ thêm đối với các đối tượng nêu trên.

Trả lời:

Hiện nay, mức hỗ trợ đối với hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng, trong đó, bao gồm cả đối tượng là người khuyết tật, nạn nhân chất độc hóa học được thực hiện theo Luật người người khuyết tật số 51/2010/QH12 năm 2010, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật và Nghị định số 136/2011/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Theo đó, chế độ hỗ trợ đối với hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật, nạn nhân chất độc hóa học được tính theo mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội là 270.000 đồng tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP nhân với hệ số quy định tại Điều 20 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 và Điều 17 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ.


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận thấy mức hỗ trợ đối với hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật, nạn nhân chất độc hóa học theo các quy định của Nhà nước hiện nay vẫn còn thấp và ý kiến đề nghị tỉnh quan tâm, xem xét có chính sách hỗ trợ cho người khuyết tật và hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật, nạn nhân chất học hóa học của cử tri là chính đáng. Tuy nhiên, với điều kiện kinh tế của tỉnh ta hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, ngân sách địa phương thu không đủ bù chi. Vì vậy, hiện nay tỉnh chưa có khả năng đảm bảo được kinh phí để có chính sách hỗ trợ tăng thêm so với mức trợ cấp, mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.

(Căn cứ Công văn số 1784/SLĐTBXH-NCC ngày 27/11/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII)

4. Cử tri xã Ngư Hóa: Đề nghị Công ty Điện lực Quảng Bình xem xét nâng cấp Trạm biến áp tại thôn Tân Lâm, xã Ngư Hóa để đảm nguồn điện 3 pha cho nhu cầu sản xuất của nhân dân trong vùng.


Trả lời:

Công ty đã chỉ đạo Điện lực Quảng Trạch phối hợp với UBND xã Ngư Hóa đến trực tiếp các hộ dân tại thôn Tân Lâm để khảo sát, xác minh hiện trường. Thực tế các hộ dân thôn Tân Lâm đang sử dụng lưới điện 0,2 kV (01 pha) thuộc Trạm biến áp Nướt Ngoài, tuy nhiên một số hộ dân có nhu cầu sử dụng điện 03 pha cho mục đích trang bị các máy xay xát lúa. Để đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn, Công ty sẽ nâng cấp, cải tạo đường dây 22kV và trạm biến áp Nướt Ngoài lên 03 pha và xem xét bố trí vốn để đầu tư, xây dựng hạng mục công trình này trong thời gian sớm nhất.


(Căn cứ Công văn số 4203/QBPC-KD ngày 29/11/2019 của Công ty Điện lực Quảng Bình về việc trả lời ý kiến, giải quyết phản ánh, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII)


5. Cử tri xã Ngư Hóa: Đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống thoát nước trên tuyến đường 558C đoạn từ xã Mai Hóa đến Ngư Hóa, đặc biệt là các đoạn đường qua khu dân cư.

Trả lời:


Đường tỉnh 558C (đường nối Quốc lộ 12A từ xã Mai Hóa về xã Ngư Hóa) được UBND tỉnh nâng cấp lên thành đường tỉnh vào năm 2015 và giao cho Sở GTVT quản lý. Tuyến đường đi qua vùng địa hình hiểm trở, khó khăn; trong thời gian qua, Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ thường xuyên kiểm tra, khơi thông cống rãnh, phát hiện những hư hỏng để kịp thời khắc phục nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Đối với hệ thống thoát nước dọc trên tuyến, hiện đã có rãnh đất tự nhiên hình thang và chỉ mới gia cố ở một số đoạn xung yếu; trong điều kiện ngân sách tỉnh còn gặp rất nhiều khó khăn, việc huy động nguồn vốn để đầu tư là chưa thể thực hiện ngay được;

Sở GTVT mong nhận được sự chia sẻ của cử tri về những khó khăn hiện nay của ngành GTVT cũng như khó khăn chung của tỉnh. Trước mắt, Sở GTVT sẽ tiếp tục tăng cường công tác duy tu, nạo vét rãnh dọc để đảm bảo thoát nước vào mùa mưa. Về lâu dài, Sở GTVT sẽ tham mưu UBND tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư, từng bước xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân như kiến nghị của cử tri.

(Căn cứ Công văn số 3239/SGTVT-KHTH ngày 26/11/2019 của Sở Giao thông Vận tải về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII)


6. Cử tri xã Ngư Hóa có ý kiến: Xã Ngư Hóa được Chính phủ cho phép trở lại thụ hưởng Chương trình 135. Vì vậy, đề nghị tỉnh tiếp tục xem xét, hỗ trợ kinh phí đối với các đối tượng được hưởng chế độ 135 theo quy định. Hiện nay, tại xã Ngư Hóa một số hội, đoàn thể chưa được hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với xã 135.

Trả lời:


Ngày 22/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 103/QĐ-TTg phê duyệt bổ sung, điều chỉnh và đổi tên danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, tỉnh Quảng Bình có xã Ngư Hóa và xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa là xã khu vực II (theo Quyết định 582/QĐ-TTg) được điều chỉnh sang xã khu vực III. Theo quy định tại Quyết định này thì xã Ngư Hóa và Cao Quảng được hưởng các chính sách từ Chương trình 135 từ ngày 01/01/2019. Để đảm bảo quyền lợi cho các xã vừa được điều chỉnh bổ sung, sau khi quyết định có hiệu lực Ban Dân tộc tỉnh đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành Trung ương phân bổ bổ sung các nguồn kinh phí và thực hiện các chế độ chính sách cho các xã nói trên.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này Chính phủ vẫn chưa bổ sung nguồn kinh phí hỗ trợ, đầu tư cho xã Ngư Hóa, Cao Quảng huyện Tuyên Hóa cũng như tất cả các xã, thôn bản được điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định 103/QĐ-TTg.

(Căn cứ Công văn số 433/BDT-KHTTr ngày 29/11/2019 của Ban Dân tộc về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII)

7. Cử tri xã Ngư Hóa: Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra nguồn gốc, chất lượng các loại giống cung ứng cho nhân dân trong xã và vùng lân cận (giống ngô cung ứng cho vụ sản xuất Đông Xuân 2018 - 2019; giống lúa cung ứng cho vụ Hè Thu 2019 có chất lượng rất kém).

Trả lời:

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Nông nghiệp và PTNT đã kiểm tra, xác minh và trả lời như sau:


Vụ Đông xuân 2018 - 2019 và vụ Hè thu 2019, các giống lúa, ngô cung ứng phục vụ cho sản xuất trên địa bàn xã Ngư Hóa chủ yếu do Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Quảng Bình cung ứng. Qua kiểm tra, xác minh các loại giống cây trồng cung ứng trên địa bàn xã đều nằm trong cơ cấu giống cây trồng của tỉnh, có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo chất lượng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Tuy nhiên năm 2019, điều kiện thời tiết, khí hậu nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiều vùng sản xuất cây ngô, cây lúa trên địa bàn xã Ngư Hóa không đủ nước tưới nên một số ruộng lúa, ngô sinh trưởng phát triển kém, cho năng suất thấp hơn các năm trước. Vì vậy, một số cử tri cho rằng nguyên nhân là do chất lượng giống kém nên mới có ý kiến như trên.

Thời gian tới Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và đặc biệt là chính quyền địa phương cấp huyện, xã tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn, nhằm đảm bảo cung ứng giống cây trồng có chất lượng tốt cung ứng cho sản xuất.


(Căn cứ Công văn số 2877/SNN-KHTC ngày 26/11/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII)


CB (Văn phòng HĐND tỉnh)
 

[Trở về]