Văn bản địa phương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 204/BC-VP Báo cáo: kết quả Hội nghị Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố năm 2020 và một số kiến nghị, đề xuất Văn phòng HĐND tỉnh 15/10/2020 Còn
2 199/BC-VP Báo cáo: tình hình công tác Quý III, nhiệm Quý IV năm 2020 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Văn phòng HĐND tỉnh 02/10/2020 Còn
3 324/KH-HĐND Kế hoạch: giám sát chuyên đề "Việc thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020" Ban văn hóa - xã hội 17/09/2020 Còn
4 323/QĐ-HĐND Quyết định: về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020" Ban văn hóa - xã hội 17/09/2020 Còn
5 149/BC/ĐĐ Báo cáo: kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quý III, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV - 2020 của Đảng đoàn HĐND tỉnh Đảng đoàn HĐND tỉnh 11/09/2020 Còn
6 127/KH-TTHĐND Kế hoạch giám sát chuyên đề về công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Thường trực HĐND tỉnh 10/09/2020 Còn
7 126/NQ-TTHĐND Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Thường trực HĐND tỉnh 10/09/2020 Còn
8 302/KH-VHXH Kế hoạch: khảo sát chuyên đề "tình hình thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã từ năm 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình" Ban văn hóa - xã hội 01/09/2020 Còn
9 127/NQ-HĐND Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nông thôn nội vùng bản 39, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch Hội đồng nhân dân tỉnh 28/08/2020 Còn
10 135/NQ-HĐND Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường phục vụ công tác tuần tra va chữa cháy rừng xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh Hội đồng nhân dân tỉnh 28/08/2020 Còn
11 134/NQ-HĐND Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh 28/08/2020 Còn
12 133/NQ-HĐND Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường liên xã Quảng Xuân - Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch Hội đồng nhân dân tỉnh 28/08/2020 Còn
13 132/NQ-HĐND Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư thôn Thanh Mỹ, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy (giai đoạn 1) Hội đồng nhân dân tỉnh 28/08/2020 Còn
14 131/NQ-HĐND Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục, sửa chữa đập dâng Đức Phổ thuộc hệ thống thủy lợi Phú Vinh Hội đồng nhân dân tỉnh 28/08/2020 Còn
15 130/NQ-HĐND Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Son đoạn qua xã Sơn trạch và xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch và bờ sông Phú Vinh đoạn qua phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Sơn Hội đồng nhân dân tỉnh 28/08/2020 Còn
16 129/NQ-HĐND Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vào bản Rào Con, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch Hội đồng nhân dân tỉnh 28/08/2020 Còn
17 128/NQ-HĐND Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường từ bản Nà Lâm xã Trường Xuân đi xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh Hội đồng nhân dân tỉnh 28/08/2020 Còn
18 126/NQ-HĐND Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nông thôn nội vùng bản Kè, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa Hội đồng nhân dân tỉnh 28/08/2020 Còn
19 125/NQ-HĐND Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nông thôn nội vùng bản Cà Xèn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa Hội đồng nhân dân tỉnh 28/08/2020 Còn
20 124/NQ-HĐND Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà sinh hoạt cộng đòng bản Tà Rà, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa Hội đồng nhân dân tỉnh 28/08/2020 Còn
Trang :
1