VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH 
 

 

   

 

Chánh Văn phòng
Hoàng Minh Đề

 
 

Phó Chánh Văn phòng
Quách Xuân Hưng

Phó Chánh Văn phòng

Phan Mạnh Hiền 

   
 
 
 
 
 
 

 

[Trở về]