VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Vinh dự lớn, đồng thời cũng là trọng trách hết sức nặng nề trước Đảng bộ, nhân dân và cử tri trong tỉnh 
 (QBĐT) - Phát biểu nhận nhiệm vụ của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tại kỳ họp thứ 17-HĐND tỉnh khóa XVI (ngày 27-12-2015).
 Kính thưa chủ tọa kỳ họp,
Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
 
Lời đầu tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI đã tín nhiệm giới thiệu và bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trọng trách hết sức nặng nề trước Đảng bộ, nhân dân và cử tri trong tỉnh.
 
Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
 
Nhận nhiệm vụ trong thời điểm tình hình trong nước, trong tỉnh bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, cũng còn không ít khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới đối với sự phát triển của tỉnh.
 
Trước trọng trách mới mà Hội đồng nhân dân và cử tri trong tỉnh giao phó, để xứng đáng với sự tín nhiệm của Hội đồng nhân dân và cử tri trong tỉnh, tôi xin hứa sẽ cố gắng đem hết khả năng của mình, tăng cường đoàn kết, nhất trí, bám sát thực tiễn, không ngừng học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo đi trước, sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, cùng với Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bám sát chức năng, nhiệm vụ, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng quyết định, chức năng giám sát những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và những vấn đề quan trọng khác của địa phương.
 
Trước mắt, sẽ tập trung giải quyết ngay những vấn đề bức xúc của nhân dân; biến nghị quyết của Đảng thành nghị quyết của Hội đồng nhân dân, đặc biệt là cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả cao nhất Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, tạo thế và lực mới quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.
 
Trên cương vị công tác mới, tôi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp cộng đồng trách nhiệm của các đồng chí trong Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, và điều quan trọng là sự giúp đỡ đầy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp; của cán bộ, đảng viên, của cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh để bản thân tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn và chúc các đồng chí, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và có nhiều thắng lợi mới.
 
Xin trân trọng cảm ơn.
[Trở về]