Bản in     Gởi bài viết  
Ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lệ Thủy trước Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khoá XVII 
 

Trước Kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 21 điểm trên toàn tỉnh từ ngày 05 - 08/11/2019.


Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Lệ Thủy tiếp xúc cử tri vào ngày 05/11/2019 tại 04 điểm ở các xã: Lộc Thủy, Hưng Thủy, Thái Thủy và Kim Thủy. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, …

 

 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh cùng các cơ quan chức năng tham dự đã phân tích cho cử tri được rõ và tiến hành giải trình các nội dung liên quan theo quy định, các nội dung còn lại chưa giải trình trực tiếp tại Hội nghị, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổng hợp gửi Thường trực HĐND tỉnh.

Trên cơ sở Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh đã rà soát, tổng hợp, thống nhất nội dung và đề nghị UBND tỉnh phân công, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan giải quyết, trả lời (tại Công văn số 204/TTHĐND-VP ngày 16/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh), cụ thể các ý kiến, kiến nghị như sau:

1. Cử tri xã Lộc Thủy tiếp tục đề nghị tỉnh: quan tâm, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông nối Quốc lộ 1, đoạn từ xã Hồng Thủy đến Nhà lưu niệm Đại tướng, vì hiện nay đang ngừng thi công.

2. Cử tri xã Hưng Thủy: Đề nghị Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình kiểm tra, có biện pháp sửa chữa một số đoạn đường trên tuyến Quốc lộ I (đoạn tiếp giáp với ngã 3 đường tránh), vì các đoạn đường này đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

3. Cử tri xã Kim Thủy: Đề nghị tỉnh quan tâm cấp đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, vì hiện nay đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Kim Thủy đang thiếu đất sản xuất.

4. Cử tri thôn Minh Tiến, xã Thái Thủy: Đề nghị Điện lực Quảng Bình nâng cấp tuyến đường điện tại xóm Choi thuộc thôn Minh Tiến xã Thái Thủy, vì hiện nay tuyến đường điện này đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn lưới điện.

Theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh thì UBND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước ngày 03/12/2019 để Thường trực HĐND tỉnh kịp thời giám sát việc giải quyết, trả lời và cung cấp văn bản phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.

CB (Văn phòng HĐND tỉnh)
 

[Trở về]