VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Minh Hóa sau Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khoá XVII 
 

Sau Kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 21 điểm trên toàn tỉnh từ ngày 18 - 23/12/2019.


Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Minh Hóa tiếp xúc cử tri vào ngày 20/12/2019 tại 02 điểm ở các xã: Trọng Hóa và Trung Hóa. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, …

 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh cùng các cơ quan chức năng tham dự đã phân tích cho cử tri được rõ và tiến hành giải trình các nội dung liên quan theo quy định, các nội dung còn lại chưa giải trình trực tiếp tại Hội nghị, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổng hợp gửi Thường trực HĐND tỉnh.

Trên cơ sở Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh đã rà soát, tổng hợp, thống nhất nội dung và đề nghị UBND tỉnh phân công, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan giải quyết, trả lời (tại Công văn số 11/TTHĐND-VP ngày 22/01/2020 của Thường trực HĐND tỉnh), cụ thể các ý kiến, kiến nghị như sau:

1. Cử tri xã Trọng Hóa phản ánh: Bà Hồ Thị On đã hợp đồng làm Y tế thôn bản tại xã Trọng Hóa được 5 năm, nay do thực hiện các quy định mới nên nhiều trường hợp trong đó có trường hợp của bà On sắp tới sẽ thực hiện việc chấm dứt hợp đồng lao động. Đề nghị tỉnh quan tâm xem xét, nghiên cứu bố trí công việc cho bà.

2. Cử tri xã Trọng Hoá phản ánh: Hiện nay, trên tuyến đường 12A, nhiều phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là các xe có trọng tải lớn liên tục phóng nhanh, vượt ẩu đã để xẩy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm. Đề nghị tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3. Cử tri xã Trung Hóa có ý kiến: Việc sáp nhập thôn đã được địa phương thực hiện kịp thời theo quy định, tuy nhiên hiện nay các chế độ độ, chính sách đảm bảo chưa được thực hiện đầy đủ, đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo kịp thời để đảm bảo quyền lợi của người dân.

Theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh thì UBND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước ngày 30/4/2020 để Thường trực HĐND tỉnh kịp thời giám sát việc giải quyết, trả lời và cung cấp văn bản phục vụ đại biểu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2020.

CB (Văn phòng HĐND tỉnh)
 

[Trở về]