VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tuyên Hóa sau Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khoá XVII 
 

Sau Kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 21 điểm trên toàn tỉnh từ ngày 18 - 23/12/2019.


Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Tuyên Hóa tiếp xúc cử tri vào ngày 18/12/2019 tại 02 điểm ở các xã: Tiến Hóa và Thanh Thạch. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, …

 

 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh cùng các cơ quan chức năng tham dự đã phân tích cho cử tri được rõ và tiến hành giải trình các nội dung liên quan theo quy định, các nội dung còn lại chưa giải trình trực tiếp tại Hội nghị, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổng hợp gửi Thường trực HĐND tỉnh.

Trên cơ sở Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh đã rà soát, tổng hợp, thống nhất nội dung và đề nghị UBND tỉnh phân công, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan giải quyết, trả lời (tại Công văn số 11/TTHĐND-VP ngày 22/01/2020 của Thường trực HĐND tỉnh), cụ thể ý kiến, kiến nghị như sau:

Cử tri phản ánh: Dự án đường tránh Nhà máy xi măng Sông Gianh đi qua địa bàn xã Tiến Hóa được triển khai thực hiện cách đây gần 5 năm, tuy nhiên đến nay đã tạm dừng do thực hiện chủ trương cắt giảm đầu tư công của Chính phủ. Quá trình giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, một số hộ dân chưa được nhận tiền bồi thường (trong khi các hộ dân này, đặc biệt là các hộ liên quan đến hệ thống đường gom) đã đồng ý cho các đơn vị triển khai thi công. Cử tri đề nghị tỉnh có phương án để giải quyết quyền lợi cho các hộ dân nói trên; xem xét bố trí vốn, tiếp tục đầu tư để sớm hoàn thành dự án, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh thì UBND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước ngày 30/4/2020 để Thường trực HĐND tỉnh kịp thời giám sát việc giải quyết, trả lời và cung cấp văn bản phục vụ đại biểu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2020.

CB (Văn phòng HĐND tỉnh)
 

[Trở về]