VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Ba Đồn trước Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khoá XVII 
 

Trước Kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 21 điểm trên toàn tỉnh từ ngày 05 - 08/11/2019.


Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thị xã Ba Đồn tiếp xúc cử tri vào ngày 07/11/2019 tại 02 điểm: xã Quảng Trung và phường Ba Đồn. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, …

 

 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh cùng các cơ quan chức năng tham dự đã phân tích cho cử tri được rõ và tiến hành giải trình các nội dung liên quan theo quy định, các nội dung còn lại chưa giải trình trực tiếp tại Hội nghị, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổng hợp gửi Thường trực HĐND tỉnh.

Trên cơ sở Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh đã rà soát, tổng hợp, thống nhất nội dung và đề nghị UBND tỉnh phân công, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan giải quyết, trả lời (tại Công văn số 204/TTHĐND-VP ngày 16/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh), cụ thể các ý kiến, kiến nghị như sau:


1. Cử tri xã Quảng Tiên, Quảng Trung phản ánh: Dự án thi công tuyến đường từ cầu Quảng Hải đến ga Lạc Giao còn nhiều bất cập: thủ tục, hồ sơ đền bù GPMB thực hiện chậm; diện tích không thu hồi còn lại nhỏ, gây khó khăn trong canh tác nông nghiệp. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, kịp thời triển khai thực hiện dự án đường như quy hoạch, thiết kế ban đầu.

2. Cử tri Đậu Minh Huệ, xã Quảng Trung phản ánh: Tàu đánh cá của anh Nguyễn Văn Dũng, thôn Công Hòa xã Quảng Trung bị chìm, mặc dù đã mua bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm Dầu Khí nhưng không được đền bù, hỗ trợ thiệt hại. Đề nghị tỉnh chỉ đạo trả lời, giải quyết.

3. Cử tri xã Quảng Minh phản ánh: Dự án kè chống xói lở và trồng rừng ngập mặn tại xã Quảng Minh đã có thông báo GPMB cho người dân, nhưng đến nay chưa được triển khai thực hiện, đề nghị cấp có thẩm quyền đôn đốc, chỉ đạo để dự án sớm được thực hiện.

4. Cử tri xã Quảng Trung phản ánh: Tại thôn Thượng Thôn, đoạn đường từ tuyến đường vượt lũ ra bờ sông, hai bên đã bị sạt lở nghiêm trọng (dài khoảng 200m), thôn đã có Tờ trình gửi các cấp nhưng chưa được xem xét, giải quyết. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư làm tuyến kè tại đây để người dân yên tâm sản xuất và sinh sống.

5. Cử tri xã Quảng Trung có ý kiến: Nghị định 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã, trong đó có quy định về chế độ chính sách đối với Trưởng công an cấp xã, Phó Trưởng công an và công an viên có thời gian công tác từ 15 năm trở lên. Đề nghị tỉnh chỉ đạo trả lời cho cử tri được rõ tình hình thực hiện Nghị định này đối với xã Quảng Trung; cơ quan nào có trách nhiệm thực hiện việc chi trả chế độ liên quan.

6. Cử tri xã Quảng Trung: Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm đến vấn đề sức khỏe và tình thần của lực lượng thanh niên xung phong. Hiện nay, thẻ BHYT của các đối tượng thanh niên xung phong chỉ được hưởng 80%, đề nghị xem xét, quy định cho hưởng 100% như các đối tượng chính sách khác.

7. Cử tri xã Quảng Trung phản ánh: Tuyến đường 559 từ xã Quảng Trung đến xã Quảng Tiên, sau sửa chữa chưa được 02 tháng đã hư hỏng xuống cấp. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra khắc phục.

8. Cử tri xã Quảng Trung phản ánh: Một số hộ dân dọc theo tuyến đường 559 từ xã Quảng Trung đến xã Quảng Tiên vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường ảnh hưởng đến giao thông nông thôn. Cơ quan chức năng đã thường xuyên tuần hành kiểm tra nhưng chưa có biện pháp xử lý dứt điểm. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra xử lý.

9. Cử tri Lê Hồng Toại, xã Quảng Tiên phản ánh: Ông đã gửi đơn tại các buổi tiếp công dân của tỉnh và thị xã nhiều lần nhưng đến nay chưa được trả lời giải quyết (đơn liên quan đến chế độ chính sách của bố ông là ông Lê Khối). Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

10. Cử tri xã Quảng Trung, Quảng Minh, Quảng Thủy: Đề nghị tỉnh tăng cường chỉ đạo để ổn định tình hình nhằm sớm triển khai xây dựng hệ thống đập thủy lợi Rào Nan trong thời gian tới.

11. Cử tri phường Quảng Thọ phản ánh: Hiện nay, trên địa bàn thị xã Ba Đồn và một số địa phương khác tình hình an ninh trật tự đang diễn biến phức tạp; các đối tượng xã hội đen tiếp tục gây lo lắng, bất ổn cho người dân, đề nghị các ngành chức năng, đặc biệt là ngành Công an tăng cường các biện pháp nghiệp vụ và xử lý nghiêm sai phạm.


Theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh thì UBND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước ngày 03/12/2019 để Thường trực HĐND tỉnh kịp thời giám sát việc giải quyết, trả lời và cung cấp văn bản phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.


CB (Văn phòng HĐND tỉnh)
 

[Trở về]